Gresvik IF

ÅRSHJULET - HVA SKJER A'?

ÅRSHJULET - HVA SKJER A'?

På årshjulet har vi forsøkt å legge inn aktiviteter av både administrativ og sportslig art. Det kan være aktiviteter som går igjen hvert år eller et arrangement som bare skjer én gang.

Avdelingene melder inn endringer eller forslag til andre punkter på hjulet, til hovedleder eller daglig leder.

Her er oppdatert versjon for aktiviteter vi har oversikt over pr: 16.06.2018 (pdf) og 16.06.2018 (xls)

Det som er nytt siden siste er skrevet med rød tekst.

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail:
gress-i@online.no
Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift