Gresvik IF

2017

2017

Her er referater fra barneidrettens styremøter i 2017.

Møteplan fram til sommeren:

01 mars                19:15

05 april                 19:15

03 mai                  19:15

13 juni                  20:00

23. august

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail:
gress-i@online.no
Telefon: 93 27 83 33

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products