Gresvik IF

2017

2017

Her er referater fra sykkelavdelingens styremøter i 2017.

Møteplan: 4 april, 2 mai, 30 mai, 27 juni.

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail:
gress-i@online.no
Telefon: 93 27 83 33

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products