Høsten har kommet over oss for fullt. Husk refleks.

Runar Tønnesen som er fagkonsulent i Østfold fotballkrets har sendt oss denne påminnelsen som vi så gjerne deler med våre medlemmer, både store og små.

v egenerfaring de siste kveldene, har jeg flere plasser opplevd mange spillere på sykkel og til fots på vei hjem fra trening/kamp uten refleks og lys på sykkel. Ønsker bare at alle bidrar lokalt til å minne våre unge håpefulle spillere på at det er vanskelig å se de langs veien. Vi har selvsagt ingen å miste.

Husk refleks!

Trygg Trafikks refleksdag er for øvrig den 19. oktober. På denne linken kan du også se hvor du får tak i refleks.

Da passer det bra at vi samtidig minner om noe av det som står i vår trafikksikkerhetsplan som dere finner i Klubbhåndbok del 1 Fellesbestemmelser Kap 14:

Foreldre må bidra med gode holdninger og utstyre barna med trafikksikkert utstyr (hjelm, refleksvest, bremser og lys på sykler m.m.), støtte barnas trafikkopplæring, være Hensynsfulle, Aktsomme og Varsomme i trafikken (HAV-Regelen) og forhindre at trafikkfarlige situasjoner oppstår ved kjøring til og fra arrangementer.

Ved å melde barnet sitt inn i Gresvik IF forplikter foreldre og foresatte seg til å følge foreningens trafikkbestemmelser og være gode trafikale rollemodeller.

Oppfordre barna og foreldre til å gå eller sykle til arrangementer.

Minne barna og foreldre på bruk av refleks og hjelm.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift