Årsmøte 2017 - Mandag 26 februar kl 1830

Et nytt år har begynt og årsmøtet for 2017 skal gjennomføres. Det skjer mandag 26 februar kl 1830 i klubbhuset. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å avse litt tid en mandagskveld til foreningens høyeste myndighet.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 12 februar.

Saksliste og andre aktuelle årsmøtedokumenter publiseres på REFERATER/ÅRSMØTER/2017 den 19 februar.

I våre lover §6 (1) står det følgende om stemmeberettigelse, valgbarhet og forslagsrett:
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

 
Kontingent, fotball 2018, 1. halvår
Innbetaling av kontigent er en av klubbens viktigste inntektskilder. Første utsendelse av Kontingent fotball 2018, 1. halvår ble gjort 25. januar 2018
Ubetalt beløp: 103700
Ubetalt antall: 96
Betalt beløp: 209850
Betalt antall: 196
 

Våre samarbeidspartnere

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift