For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtok NIF på Idrettstinget i 2019, en ny lovnorm for idrettslag gjeldende fra 1. januar 2020. Gresvik IFs lovverk er nå tilpasset