INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Del:

Grunnet pandemien og forventet fortsatt strenge restriksjoner for antall deltagere på arrangement innendørs, er det besluttet å gjennomføre det planlagte Årsmøtet på digital plattform.

Møtet gjennomføres mandag 22.mars kl 18:30

Alle som ønsker å delta på møtet bes registrere seg her: PÅMELDING! Frist for påmelding er kl 12:00 22.mars.
Alle påmeldte vil motta en link til møtet i forkant av møtet.

Saker/forslag som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes Styret innen 8.mars. Dette sendes på epost til kontoret@gresvikif.no eller pr brev til Gresvik IF, Trondalsveien 31, 1621 Gressvik.

Fullstendig saksliste publiseres på hjemmesiden en uke før Årsmøtet avholdes.

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 4. Behandle årsberetning fra hovedstyret for 2020, vedlagt beretninger fra Fotball, Håndball, Sykkel, BIG og GIF-joggen
 5. Behandle regnskap for 2020 med kommentarer
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021
 8. Vedta budsjett for 2021
 9. Overrekkelser
 10. Behandle organisasjonsplan for 2021
 11. Foreta valg etter godkjent organisasjonsplan
 12. Engasjere revisor

Velkommen!

Hovedstyret


Del: