Dommersituasjonen i fotballkretsen er prekær – antallet dommere som dømmer er i negativ utvikling og i 2021 var det en sterk nedgang i NFF Østfold. NFF Østfold har varslet at det er ca 70 dommere mindre nå i sesongen 2022

Hovedstyret har tidligere innkalt til årsmøtet mandag 28 mars kl 1830 på klubbhuset. Her ligger årsmøtedokumentene:   01 Årsmøte 2021_Forside 02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 06 Saksliste årsmøte 2021 07 Forretningsorden 08 Årsberetning 2021_Signert 08a Årsberetning2021 Fotball_redigert 08b Årsberetning 2021_Håndball 08c Årsberetning 2021