Hovedstyret i Gresvik IF innkaller til årsmøte, mandag 18. mars, kl. 18.30 på klubbhuset. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til kontoret@gresvikif.no innen mandag 4. mars. Saksliste og alle andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på våre nettsider mandag 11. mars. Alle medlemmer som fyller