Oppbyggingen av Gresvik IFs ulike avgifter:

 

Type betaling: Betales av: Sum Kr: Forfall:
Medlemskontegent Både passive og aktive medlemmer 300,- Våren.
Administrasjonsavgift Alle aktive utøvere XXX Vår og Høst
Treningsavgift Alle aktive utøvere XXX Vår og Høst

 

Alle ovennevnte avgifter sendes pr. faktura i sin helhet til oppgitt mailadresse i XXXX. På faktura oppgis forfalls dato, med henvisning til denne siden.

Dersom du har ytterligere spørsmål, vennligst kontakt daglig leder Morten Helminsen: Mob: 932 78 333 Mail: kontoret@gresvikif.no