Anleggsutvikling

Etter det historiske stiftelsesmøtet 12 mars 1922, gikk Gresvik Idrettsforening inn i magre år. Det var rett og slett liten interesse for organisasjonen i begynnelsen. Stor arbeidsløshet, mangel på penger og dårlige baneforhold får ta skylden.

 

I begynnelsen trente laget i en bakkeskråning ved Gressvik kirke, men dette arealet ble tatt i bruk som gravlund fra 1925. Senere ble en havnegang i Ålestranda (Rundtomkring) tatt i bruk, men forholdene var fremdeles ikke gode.

26. oktober 1927 ble det holdt møte i Folkets Hus på Gressvik for å diskutere hva som kunne gjøres for å få mer fart i sakene – medlemstallet hadde nemlig gått kraftig tilbake. 65 nye medlemmer kom til og idrettsforeningen fikk etter dette et nødvendig oppsving.

Kjøpte eiendom i Trondalen for 4000 kroner

Hele denne perioden søkte GlF-ledelsen etter et passende område til en rimelig penge. Styret hadde flere møter med gårdbruker Jens Berg om kjøp av et areal i Trondalen og med Anton Hauge om et areal i Habekkveien.

28. mai 1928 kom Gresvik Idrettsforening “hjem” for godt. Da ble det nemlig besluttet å kjøpe gårdbruker Jens Bergs eiendom i Trondalen for 4000 kroner.

29 juni 1930 – etter mange dugnadstimer – ble åpningskampen spilt mot Glombo IF. Gresvik vant 5-1. Totalt kom den nye banen til å koste idrettsforeningen 10.000 kroner. Eget gress signaliserte nye tider for Gresvik IF. Med ett ble det kvalitet over prestasjonene på banen. Utover på 1930-tallet leverte klubben mange sterke kamper mot gode motstandere.

Nye drakter

I 1938 ble det vedtatt å gi fotballaget nye drakter – blå overdeler og hvite benklær. Derved var Gresvik IF blitt klubben slik vi kjenner den i dag på alle måter.

Men mørke skyer nærmet seg. Situasjonen i Europa var ikke like lystig som i Trondalen, og snart skulle “ugresset” få herje også på Gressvik – bokstavelig talt.

Ekstraordinært årsmøte

På Gresvik Ifs styremøte 5. april 1940 ble det av uvisse årsaker besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte 13. april. Noen saksliste eller betegnelse over de problemer som var årsaken til innkallelsen er nemlig ikke kjent, men dette var det siste som skjedde i Gresvik IF før tyskerne okkuperte Norge 9. april 1940.