VELKOMMEN TIL GIF-JOGGEN

GIF-Joggen er et fast ukentlig arrangement i sommerhalvåret hvor alle som har lyst kan møte opp for å løpe, jogge eller gå en rundløype i Gressvikmarka.

Vi håper dette kan inspirere og motivere flere til å ta i bruk dette flotte turterrenget. Utgangspunktet er grusbanen i Trondalen. Underlaget er veldig variert – fra asfalt og bart fjell til teknisk krevende partier med steiner og sleipe røtter.

Lengden på løypa er ca 3,9 km. Vi praktiserer fellesstart med manuell tidtaking. Når man passerer målstreken vil arrangøren formidle tiden til den enkelte. Man må selv sørge for å huske tiden slik at arrangøren kan få ført den inn i registeret. Tidtakingen er ment som en inspirator til å konkurrere mot seg selv.

LØPET ARRANGERES HVER FREDAG FRA 17:30 i TRONDALEN !

OPPSTART 2024 – FREDAG 05. APRIL

 

GIF-joggen_1
Info om starttid og vår fb-side henger i startbua gjennom sesongen.
GIF-joggen vedlikeholder deler av løypenettet i Gressvikmarka. Her er en dugnadsgjeng i gang med bygging av en klopp.