Årsmøte 2023

Del:

Hovedstyret i Gresvik IF innkaller til årsmøte, mandag 18. mars, kl. 18.30 på klubbhuset.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til kontoret@gresvikif.no innen mandag 4. mars.

Saksliste og alle andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på våre nettsider mandag 11. mars.

Alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av året, har stemmerett.

Vi oppfordrer dere til å avsette denne kvelden for GIF.

Velkommen.


Del: