Endelig årsmøteinnkalling

Del:

Hovedstyret i Gresvik IF innkaller til årsmøte, mandag 28. mars, kl. 18.30 på klubbhuset.

Saksliste og alle andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på våre nettsider senest mandag 21. mars.

Forslag som ønskes behandlet, må være innsendt til kontoret@gresvikif.no innen mandag 14. mars.

Alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av året, har stemmerett.

Vi oppfordrer dere til å avsette denne kvelden for GIF.

Velkommen.


Del: