Avklaring fra Gresvik IFs fotballavdeling – ved Arnie

Del:

De siste dagene har det oppstått en del utspill i media med tanke på Gresvik IFs videre engasjement i Bysamarbeidet og samarbeid med FFK. Jeg vil på vegne av fotballstyret komme med noen avklaringer som dere som medlemmer kan forholde dere til.

Arne Morten «Arnie» Johannessen                                                                                         Foto: Terje Jensen

FFK valgte for noen uker siden å informere klubbene i Bysamarbeidet om at de har styrebehandlet og besluttet å starte opp eget lag for spillere i alderen 13-14 år, der de vil rekruttere inn disse fra nærområdet. I den forbindelse bryter de med avtalen om Bysamarbeid, og sier derfor opp avtalen med klubbene.

Vi i Gresvik IF kaller da inn til et drøftingsmøte på klubbhuset for alle trenere og lagledere i klubben, der lag fra 2011 til 2006 er representert (2005) kommer med sine synspunkter. Der er vi alle enige om at det beste for oss som klubb er å takke nei til dette samarbeidet slik det ser ut nå, men at vi alle ønsker at GIFs holdning er at FFK skal være vår nr 1 klubb. Vi ønsker å styrke den driften vi har selv, slik at spillerne kan få et like bra tilbud her hos oss.
Dette formidler vi til FFK i en mail, og alt er i skjønneste orden. Så arrangerer FFK et møte med samarbeidsklubbene, der 6 av 17 klubber møter opp, deriblant Gresvik IF selv om at vi har informert FFK om vårt standpunkt.

Joar Dahle og undertegnede blir i denne perioden invitert til Sarpsborg 08, som ønsker å drøfte sine tanker om spillerutvikling med oss, siden vi har mange års erfaring med dette temaet. Det er på ingen måte noe i dette møtet som dreier seg om et fremtidig samarbeid.

Alle disse tingene kommer frem i saken i F-B tirsdag 23 oktober.

Videre har vi hatt et møte på guttesiden i fotball, der de tre berørte årsgruppene, 07, 06 og 05 er med. På dette møtet diskuterer vi hvordan vi ser for oss et videre opplegg kan være for at vi skal kunne tilby de spillerne vi har i klubben et likelydende eller bedre tilbud enn de vil få ved å forlate sitt trygge hjemmemiljø for en mulig opp/nedtur i FFK. Vi blir da enige om å ta kontakt med våre nærmeste naboer, Lervik, Skogstrand og Trosvik for å finne en modell som kan gagne oss alle. Disse kontaktene er tatt, men vi har ikke funnet noe tid eller sted for å diskutere dette videre. Dette ble undertegnede spurt om av FB i en telefonsamtale om et annet opplegg om ovennevnte tema, og jeg forsøkte å formidle dette på en ok måte, men var ikke klar over at det ble gjort som et intervju. Men sånn kan skje. Denne saken føler jeg kom litt galt ut, men jeg er ikke sikker på at det er riktig å forsøke å rette opp dette i media, jeg vil heller dele dette på klubbens hjemmeside og Facebookgruppe.

Tilslutt vil jeg informere om at FFKs daglige leder hele veien er underrettet om hva som skjer, og vi har en hyggelig tone og respekterer våre klubbers synspunkter.

Sportslig hilsen

Arnie Johannessen
Fotballeder

 

 


Del: