Årsmøtet 2023 ble avholdt mandag 18 mars.  Her er den endelige innstillingen fra valgkomiteen og den signerte årsmøteprotokollen: Valgkomiteens innstilling 2023 Årsmøte_protokoll_Signert(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Her er saksdokumentene: 02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.docx 06 Saksliste årsmøte for 2023 07 Forretningsorden 08_Årsberetning GIF 2023_Signert 08a_Årsberetning Fotball

Hovedstyret i Gresvik IF innkaller til årsmøte, mandag 18. mars, kl. 18.30 på klubbhuset. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til kontoret@gresvikif.no innen mandag 4. mars. Saksliste og alle andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på våre nettsider mandag 11. mars. Alle medlemmer som fyller