Hovedstyret har tidligere innkalt til årsmøtet mandag 28 mars kl 1830 på klubbhuset. Her ligger årsmøtedokumentene:   01 Årsmøte 2021_Forside 02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 06 Saksliste årsmøte 2021 07 Forretningsorden 08 Årsberetning 2021_Signert 08a Årsberetning2021 Fotball_redigert 08b Årsberetning 2021_Håndball 08c Årsberetning 2021