Hovedstyret i Gresvik IF innkaller til årsmøte, mandag 18. mars, kl. 18.30 på klubbhuset. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til kontoret@gresvikif.no innen mandag 4. mars. Saksliste og alle andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på våre nettsider mandag 11. mars. Alle medlemmer som fyller

Årsmøtet for 2022 ble raskt og effektivt gjennomført mandag 13. mars på klubbhuset. Her er årsmøteprotokollen: 2022 Årsmøteprotokoll_signert   Her er sakslisten og alle andre saksdokumenter:  02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 06 Saksliste årsmøte for 2022 07 Forretningsorden 08 Årsberetning 2022