Dommersituasjonen i fotballkretsen er prekær – antallet dommere som dømmer er i negativ utvikling og i 2021 var det en sterk nedgang i NFF Østfold. NFF Østfold har varslet at det er ca 70 dommere mindre nå i sesongen 2022