KLUBBHÅNDBOK DEL 1 – FELLES

Denne håndbok danner grunnlag for de andre klubbhåndbøkene. Ansvar for oppdatering og implementering: Hovedstyret

 

OM GRESVIK IF

GIF.01.00 Felles_KLUBBINFORMASJON-v1912

GIF.01.00-01 Felles_VELKOMMEN TIL GRESVIK IF-v1903

GIF.01.00-02 Felles_VELKOMMEN FRA NORGES IDRETTSFORBUND

GIF.01.01 Felles_INNLEDNING-v1912

GIF.01.02 Felles_PRESENTASJON AV GRESVIK IF-v1912

 

LOVER, VISJON OG VERDIGRUNNLAG

GIF.01.03 Felles_GRESVIK IFs LOVER-v1912

GIF.01.04 Felles_VISJON OG VERDIGRUNNLAG-v1709

GIF.01.04-01 Felles_VISJONEN ONA FYR-v1411

 

MÅLSETTINGER

GIF.01.05 Felles_MÅLSETTINGER 2020-24-v1912

 

ORGANISASJON, ROLLER, KOMITEER OG RÅD

GIF.01.06 Felles_ORGANISASJON OG ROLLER-v1912

GIF.01.07 Felles_KOMITEER OG RÅD-v1912

GIF.01.08 Felles_LAGETS ROLLER-v1501

GIF.01.09 Felles_STYREARBEID-v1903

 

GRUNNREGLER I GRESVIK IF

GIF.01.11 Felles_GENERELLE GRUNNREGLER-v2010

GIF.01.12 Felles_SPORTSLIGE GRUNNREGLER-v1912

GIF.01.12-01 Felles_UTØVERREGLER-v1411

GIF.01.12-02 Felles_TRENERREGLER-v1411

GIF.01.12-03 Felles_LAGLEDERREGLER-v1501

GIF.01.12-04 Felles_FORELDREREGLER-v1411

GIF.01.13 Felles_HOSPITERINGSREGLER-v2105

 

TRAFIKKSIKKERHET

GIF.01.14 Felles_TRAFIKKSIKKERHET-v1411

 

KRISEHÅNDTERING

GIF.01.15 Felles_KRISEHÅNDTERING-v2004

GIF.01.15-01 Kriseplan, psykososialt kriseteam jan 11_Fredrikstad kommune

GIF.01.15-02 Felles_KRISEBEREDSKAPSPLAN-v2004

 

POLITIATTESTER

GIF.01.16 Felles_POLITIATTESTER-v1908

 

ØKONOMI

GIF.01.17 Felles_ØKONOMI-v2005

GIF.01.17-01 Felles_ØKONOMI-Sjekkliste kontrollutvalg_v2005

GIF.01.17-02 Felles_ØKONOMI-Veileder kontrollutvalg_v2005

GIF.01.17-03 Felles_BUDSJETTMAL-v 2022

GIF.01.17-04 Felles_KJORELOGG GIF-v2021

GIF.01.18 Felles_FULLMAKTSMATRISE-v2005

 

HJEMMEKAMPER

GIF.01.19 Felles_HJEMMEKAMPER-v1501

 

DOMMERE

GIF.01.20 Felles_DOMMERE-v1504

 

FORSIKRINGER

GIF.01.21 Felles_FORSIKRINGER-v1903

 

REKRUTTERING

GIF.01.22 Felles_REKRUTTERINGSPLAN-v1607

 

PERSONOPPLYSNINGER (GDPR)

GIF.01.23 Felles_PERSONOPPLYSNINGER-v1806

 

VARSLING OM RASISME, DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

GIF.01.24 Felles_VARSLING OM RASISME, DISKRIMINERING OG TRAKASSERING-v2104

 

MINNEFOND

GIF.01.26 Felles_MINNEFOND-v1411

 

FØRSTEHJELP

GIF.01.27-00 Forstehjelp_OVERTRAKK-v1411

GIF.01.27-01 Forstehjelp_HLR BARN-v1411

GIF.01.27-02 Forstehjelp_HLR VOKSEN-v1411

GIF.01.27-03 Forstehjelp_HJERTESTARTER-v1502

GIF.01.27-04 Felles_SJEKKLISTE MEDISINKOFFERT-v1411

 

KOMMUNIKASJON

GIF.01.28 Felles_KOMMUNIKASJON-v1611

 

STATUTTER

GIF.01.29-01 Felles_STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSSKAP-v1801

GIF.01.29-02 Felles_STATUTTER FOR GULLMERKET-v1801

 

MEDIA

GIF.01.30 Felles_MEDIAHÅNDTERING-v1706

 

BARN SOM IKKE HAR DET BRA

GIF.01.31 Felles_BARN SOM IKKE HAR DET BRA-v1801

 

SEKSUELL TRAKASSERING

GIF.01.32 Felles_SEKSUELL TRAKASSERING-v1801

Klubbhåndbok del 1 Felles