KLUBBHÅNDBOK  FELLESBESTEMMELSER

Denne håndbok danner grunnlag for de andre klubbhåndbøkene og beskriver alt som er felles for alle avdelingene og gruppene.

Ansvar for oppdatering og implementering: Hovedstyret