Direkte fra siste time på ungdomsskolen til Trondalen.

Del:

Gresvik IF og Joar Dahle utvider nå tilbudet om tilstedeværelse på SFO ved distriktets barneskoler til også å ønske elever på Gressvik Ungdomsskole velkommen direkte til Trondalen etter skoletid. Tilbudet er selvsagt åpent for både gutter og jenter.

I bunn av dette tiltaket ligger at vi vil legge forholdene til rette sånn at folk trives her i klubben. Tilbudet er i første omgang på mandager fra 14:00 og frem til trening, og både jenter og gutter er velkommen, forteller Joar.

I stedet for stress hjem og så til Trondalen i tidsklemma, sier de alle at det er flott for dem at de kan komme direkte opp hit fra skolen; «Dette er kjempebra!», sier elevene selv.

Trygge rammer, Aktivitet og hvile, Sunt kosthold og leksehjelp for ungdomsskole elevene.

Vi tilrettelegger med trygge rammer og tilpassa aktiviteter. Iblant gjør vi også noe annet enn bare fotballaktiviteter. Neste uke skal vi for eksempel spille sjakk, sier Joar.

Norsklekse i Trondalen: «Det er mye bedre å gjøre lekser her. Moro, kult!», forteller fra venstre: Jonas, Emil, Gabriel, Sander og Mathias. Her leser guttene side 70-75 i sin Norsklekse.

Uvurderlig hjelp fra de eldre i klubben og lærere: Her er «eldres» Knut Andreassen i gode samtaler med Joar Dahle, mens elevene koser seg med riktig kosthold etter skoletid.

Vi får flott hjelp fra de eldre i klubben, og iblant kommer også lærere innom for å hjelpe elevene med lekser, avslutter Joar.

Maten er sunn og tilbudet er åpent for alle, jenter og gutter. Frem til nå har det vært ca 15-20 elever som har tatt del i tilbudet. Naturlig nok flest fra ungdomsskoleelevene som spiller på G04, G05 og G06, men Joar oppfordrer alle jenter og gutter som synes dette er interessant å dukke opp i Trondalen på mandager fra kl 14:00.

Ta eventuelt direkte kontakt med Joar Dahle tlf 915 53 239 for spørsmål.

Velkommen!

 


Del: