Trykk på bildene og hver enkelt enhet i Gresvik Idrettsforening åpnes i ny fane

 

Gresvik Idrettsforening sin hovedside på Facebook.  733 følgere

 

 

 

Barneidretten i Gresvik IF på Facebook; 440 følgere

 

Gif-Joggen. 307 medlemmer.

 

 

Gresvik IF Stisyklister. 433 følgere.

 

Gresvik IF Fotball, Senior. Interessegruppe. 917 følgere

Offisiell side for Gresvik IF – Håndball. 276 følgere.

 

Åpen plass. Ment som plass for eventuelle nye facebook sider i Gresvik IF.

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

 

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Har du eller dere målsettinger om hvordan Gresvik Idrettsforening bør forholde seg til sosiale medier så vennligst bidra til fremtidens GIF kultur: