Som et overordnet forbud over alle ulike særforbund i storsamfunnet Norge er Norges Idrettsforbund en ekstern samhandlingspartner som Gresvik Idrettsforening forholder seg og samhandler med. Blant NIFs mange formål og intensjoner finnes:  «Vi gjør samfunnet bedre».  Akkurat slik Gresvik IF ønsker å gjøre, i praksis, på grasrota i lokalsamfunnet – – gjennom å tilrettelagte gode og trygge rammebetingelser lokalt med hjelp fra blant annet Norges Idrettsforbund kunnskap og kompetanse som blir overført til lokalmiljøet på Gressvik. Vil du lese mer om Norges Idrettsforbund overordnede virksomhet i Norsk idrett,  så trykk på logoen, og du lander på deres hjemmeside i egen fane.

 

 

 

 

Her hart du en liten smakebit fra Norges Idrettsforbund sine hjemmesider

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant av 2.100.000 medlemskap fordelt på ca 11 000 idrettslag. NIFs visjon er «idrettsglede for alle».

Formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

 

 

 

Norges Håndballforbund er en ekstern samhandlingspartner som Gresvik IF henter relevant regelverk, praktisk informasjon, kunnskap og kompetanse fra. Trykk på logoen og du lander på deres hjemmeside i ny fane.

 

 

 

Her har du et liten smakebit fra Norges Håndballforbund sine hjemmesider:

 

Norges håndballforbunds visjon: Håndball for alle!

Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier.

Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom våre felles verdier som er gjeldende for all virksomhet for norsk håndball på og utenfor banen.

Norges Håndballforbunds verdier som er; 

Begeistring * Respekt * Innsatsvilje * Fair Play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av GIFs samhanlingspartenere er Norges Fotballforbund. Trykk på logoen og du lander på deres hjemmeside i ny fane.

 

 

 

 

 

 

 

Her har du en liten smakebit fra Norges Fotballforbund sine hjemmesider (Strategiplan 2020 – 2023);

 

Fotballen er Norges viktigste fellesskapsarena

Hver dag samler fotballen alle samfunnslag og generasjoner. Mer enn 370 000 aktive medlemmer og til sammen rundt 2 millioner mennesker har fotball som en viktig del av hverdagen. I fotballen utvikler vi ikke bare fotballspillere, vi utdanner barna våre i en lagidrett og i et samfunnsfellesskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stisyklistene i Gresvik IF er noe annerledes og enda mer selvstendige enn andre syklister – men de forholder seg likevel lojalt til støttestrukturer og stillaser som både Norges Cycleforbund og Gresvik IF forsøker å tilrettelegge for dem. Trykk på logoen og du lander på Norges Cycleforbund sine hjemmesider i ny fane.

 

 

 

 

Som et eget forbund i forbundet: GIF er heldig å ha en noe annerledes sykkelgruppe;

Hovedstyremedlem i GIF Hanne Holmstrøm Karlsen gjør seg her klar for sitt neste Crux. Les mer om de noe annerledes og fine selvstendige stisyklistene vi har i GIF – les mer på deres egen hjemmeside på Facebook – les i ny fane ved å trykke på bildet.

 

 

 

 

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Har du mål om at Gresvik IF bør knytte seg til flere forbund, vennligst bidra til å sette det på agendaen i Gresvik Idrettsforening: