Forebyggende aktivitet i GIF: VÆR I FORKANT – BRY DEG!

Del:

Gresvik Idrettsforening inviterer foreldre/pårørende, medlemmer, tillitsvalgte, trenere, ledere, lokalmiljøet og samarbeidsklubber til økt kunnskap om alkohol, rus og mobbing.

Trygge rammer for enkeltutøverne og de ulike lag i klubben

Trygge rammer for utøverne og lagene våre, både på og utenfor banen, er et satsningsområde for Gresvik IF. Dette forutsetter blant annet kompetanse om temaene rus/alkohol og mobbing, gode relasjonsnettverk som snakker godt sammen og et godt foreldresamarbeid. Gjennom å tilrettelegge for nettopp dette håper og tror GIF vi kan gi både foreldre og ledere/trenere best mulig forutsetninger for å kunne hjelpe barn og ungdom å unngå eventuelle vanskelige situasjoner,  samt hjelpe dem ut av dem dersom de oppstår. Våre samarbeidsklubber og øvrige interesserte i lokalsamfunnet utenfor klubben er selvsagt også velkommen på disse miniseminarene.

 

Skap relasjonsnettverk og allianser i fredstid

Lasse Steve fra politiet opplever at det er nettopp foreldrene som er de beste forebyggerne, og Jan Christian Häckert som forsker på mobbing minner oss om at det er i fredstid man bygger gode allianser. Lasse kommer til Trondalen onsdag 12.september kl. 18:00 og Jan Christian kommer onsdag 24.oktober, kl 18:00. Miniseminarene varer 1,5 – 2 timer.

Disse miniseminarene er et klubbanliggende på tvers av idrettsgrener og avdelinger. Det er et gratis tilbud til alle enheter, grener, avdelinger, medlemmer og foreldre/pårørende i GIF. Klubben tilbyr enkel servering og det er ingen påmelding.

Møt opp – vær i forkant og bry deg!


Del: