Foreldretips i Koronatid

Del:

Det er krevende tider for mange barn og unge – og også for foreldre og foresatte. Vedlagt finner du informasjon fra Fredrikstad kommune på 14 forskjellige språk – med råd til foreldre i korona-tid.
  • Prøv å ha faste rutiner gjennom dagen; som når man står opp, hjemmeskole, skjermtid, måltider, leggetider. De bør ikke være like de som er i en vanlig hverdag – men finn en rutine som passer for deres familie, i den nye hverdagen.
  • Prøv å ha forskjellige rutiner for hverdager og helg/ferie.
  • Prøv å få frisk luft og en form for aktivitet hver dag. Husk smittevernregler som sier at man ikke skal være mer enn 3 sammen utenom familien.
  • Ikke ha for høye forventninger, ikke til barna, men heller ikke til deg selv som forelder.
  • Gjør positive ting sammen. Spill et spill, les en bok/hør på en lydbok, se en film, gå en tur, lag mat eller annet.
  • Hvis dere opplever hjemmearbeidet (for skolebarn) som krevende ta kontakt med lærer/skolen for å få hjelp til å løse vanskeligheter eller for å prioritere vekk noe.
  • Ta kontakt med barnehage, skole eller Fredrikstadhjelpa 0-16 dersom du trenger råd, tips eller bare en prat – eller dersom du opplever at dagene er krevende og du ikke helt vet hva du skal gjøre. Du er ikke alene om å synes disse dagene kan være ekstra slitsomme.

Her ligger rådene på 14 språk:

ALBANSK ARABISK
ENGELSK KURDISK_SORANI
LITAUISK NORSK
PERSISK_FARSI_DARI POLSK
RUMENSK SOMALI
THAI TIGRINJA
TYRKISK UNGARSK

Link til Fredrikstad kommunes Koronasider


Del: