2024

2024 Protokoll for årsmøte i fotballstyret

2024-01 Referat styremøte 23012024

2024-02 Referat styremøte 27022024

2024-03 Referat styremøte

2024-04 Referat styremøte

2024-05 Referat styremøte

2023

Fotball Årsberetning 2023

2023-03-21 Referat fotballstyre

2023-04-25 Referat fotballstyre

2023-06-20 Referat fotballstyre

2023-08-29 Referat fotballstyre

2023-09-26 Referat fotballstyre

2023-10-24 Referat fotballstyre

2023-11-21 Referat fotballstyre

2023-12-05 Referat fotballstyre

2022

2022-02-01 Protokoll Årsmøte fotballstyret 2021

Årsberetning2021redigert

2022-03-22 Referat fotballstyremøte

2022-04-16 Referat fotballstyremøte

2022-05-24 Referat fotballstyremøte

2022-08-23 Referat fotballstyremøte

2021

2021-01-19 Referat fotballstyret

2021-01-28 Protokoll Årsmøte fotballstyret 2020

2021-03-02 Referat fotballstyret

2021-03-25 Referat fotballstyret

2021-05-06 Referat fotballstyret

2021-05-22 Referat fotballstyret

2021-08-22 Referat fotballstyret

2021-09-21 Referat fotballstyret

2021-10-19 Referat fotballstyret

2021-11-23 Referat fotballstyret

2020

2020-04-22 Referat fotballstyret

2020-05-19 Referat fotballstyret

2020-06-16 Referat fotballstyret

2020-08-25 Referat fotballstyret

2020-09-22 Referat fotballstyret

2020-10-20 Referat fotballstyret

 

2019

2019-01-22 Protokoll Gruppeårsmøte Fotball

2019-03-19 Referat styremøte Fotball

2019-04-23 Referat styremøte Fotball

2019-05-20 Referat styremøte Fotball

2019-09-17 Referat styremøte Fotball

 

2018

2018-01-31 Fotball Protokoll Gruppeårsmøte 2017 sign

2018-01-31 Styremøte_fotball

2018-03-13 Styremøte_fotball

2018-04-10 Styremøte_fotball

2018-06-12 Styremøte_fotball

2018-08-14 Styremøte_fotball

2018-09-18 Styremøte_fotball

2018-10-09 Styremøte_fotball

2018-11-02 Styremøte_fotball

2018-12-13 Styremøte_fotball

 

2017

2017-01-11 Styremøte_fotball

2017-02-13 Styremøte_fotball

2017-03-13 Styremøte_fotball

2017-04-18 Styremøte_fotball

2017-05-15 Styremøte_fotball

2017-08-14 Styremøte_fotball

2017-09-12 Styremøte_fotball

2017-10-16 Styremøte_fotball

 

2016

2016-01-12 Styremøte_fotball

2016-01-26 Styremøte_fotball

2016-02-08 Styremøte_fotball

2016-03-02 Styremøte_fotball

2016-04-06 Styremøte_fotball

2016-04-20 Styremøte_fotball

2016-05-04 Styremøte_fotball

2016-06-01 Styremøte_fotball

2016-08-03 Styremøte_fotball

2016-09-07 Styremøte_fotball

2016-10-10 Styremøte_fotball

 

2015

2015-04-15 Styremøte_fotball

2015-05-20 Styremøte_fotball

2015-06-16 Styremøte_fotball

2015-08-19 Styremøte_fotball

2015-09-16 Styremøte_fotball

2015-10-14 Styremøte_fotball

2015-11-10 Styremøte_fotball

2015-11-24 Styremøte_fotball

2015-12-14 Styremøte_fotball

 

2014

2014-03-12 Lagledermøte GIF Fotball

2014-04-09 Styremøte og lagledermøte_fotball

2014-09-10 Styremøte og lagledermøte_fotball

2014-10-08 Styremøte og lagledermøte_fotball

2014-11-12 Styremøte_fotball

 

2013

2013-01-09 Lagledermøte GIF Fotball

2013-10-31 Lagledermøte GIF Fotball

 

2012

2012-03-22 Lagledermøte GIF Fotball

2012-04-24 Lagledermøte GIF Fotball

2012-08-22 Lagledermøte GIF Fotball

2011

 

2010

2010-02-17 Styremøte fotball

2010-05-05 Styremøte fotball

2010-06-02 Styremøte fotball

2010-08-09 Styremøte fotball

2010-09-13 Styremøte fotball

 

2009

2009-01-13 Styremøte fotball

2009-02-24_Referat fra lagledermøte fotball

2009-03-11 Styremøte fotball

2009-04-15 Styremøte fotball

2009-04-22_Referat fra lagledermøte fotball_kick-off

2009-05-05_Referat fra lagledermøte fotball_kick-off

2009-06-03 Styremøte fotball

2009-08-12 Styremøte fotball

2009-09-09 Styremøte fotball

2009-10-12 Styremøte fotball

2009-11-13 Styremøte og lagledermøte_fotball

2009-12-02 Styremøte fotball

 

2008

2008-04-02_Referat fra lagledermøte fotball

2008-10-28_Referat fra lagledermøte fotball

2008-12-10_Referat fra lagledermøte fotball

 

2007

2007-02-07 Styremøte fotball

2007-03-22 Styremøte fotball

2007-04-10 Styremøte fotball

2007-05-24 Styremøte fotball

2007-06-20 Styremøte fotball

2007-08-23 Styremøte fotball

2007-09-27 Styremøte fotball

2007-10-25 Styremøte fotball

2006

2006-01-19 Styremøte fotball

2006-02-16 Styremøte fotball

2006-03-16 Styremøte fotball

2006-04-06 Styremøte fotball

2006-09-28 Styremøte fotball

2006-10-12 Styremøte fotball

2006-12-06 Styremøte fotball

 

2005

2005-02-08 Styremøte fotball

2005-03-09_Referat fra lagledermøte fotball

2005-06-02 Styremøte fotball

2005-09-22 Styremøte fotball

2005-10-13 Styremøte fotball

2005-11-17 Styremøte fotball

2005-12-14 Styremøte fotball

2004

2004-04-14 Styremøte fotball

2004-04-24 Styremøte fotball

2004-08-31 Styremøte fotball

2004-11-25 Styremøte fotball

 

I 2004 bestemte hovedstyret at alle referater og protokoller skulle publiseres på våre nettsider.