LEDER FOTBALLAVDELINGEN: Pål-Vemund Vermedal  Tlf 482 09 700

STYREMEDLEM: Rune Solbrekke 

STYREMEDLEM: Gry Ekstrand

STYREMEDLEM: Morten Køllis Johannessen Tlf48325512

STYREMEDLEM: Magnus Nilsen

STYREMEDLEM: Mads Vallestrand Tlf 909 31 507

STYREMEDLEM: Henning Olsen

DOMMER / FAIRPLAYANSVARLIG: Jarl Persson

TRENERKOORDINATOR: Joar Dahle  Tlf91553238

DELTAR I FOTBALLSTYRETS MØTER, MEN ER IKKE TILLITSVALGT
ELLER HAR STEMMERETT.