FOTBALLEDER: Arne "Arnie" Morten Johannessen
NESTLEDER FOTBALL: Karin P. Martinsen
STYREMEDLEM: Eilen Grøseth Halvorsen
STYREMEDLEM -UNGDOMSLEDER: Morten Køllis Johannessen
STYREMEDLEM: Robert Frorud
STYREMEDLEM: Morten Hanssen
STYREMEDLEM: Grete Pettersen
DOMMERKONTAKT/FAIRPLAYANSVARLIG: Tor Atle Åslie
DELTAGELSE I FOTBALLSTYRET, IKKE TILLITSVALGT MED STEMMERETT. Informasjon og samfunnskontakt Frode Holstad Hansen
DELTAGELSE I FOTBALLSTYRET, IKKE TILLITSVALGT ELLER MED STEMMERETT: Trenerveileder Joar Dahle