Fredrik Bjørnstad er vår nye daglige leder

Del:

Etter en omstendelig søknadsprosess med 30 søkere er det nå ansatt en ny Daglig leder i Gresvik IF.
Som mange sikkert har fått med seg falt valget på Fredrik Bjørnstad (40). 

Hovedleder Tormod Hermansen sier at det var spesielt tre forhold klubben la stor vekt på i ansettelsen:

 • Lokal tilhørighet
 • Ildsjel
 • Strukturert

Tormod er sikker på at vi i ansettelsen av Fredrik Bjørnstad har fått en god leder og ser fram til et godt samarbeid.

Vi spurte Fredrik om han kunne si noen ord om seg selv, og her er det han svarte på det:

 • Født 27.02.1983
 • Gift med Caroline
 • Tre barn
 • Utdannet lokomotivfører (ansatt i NSB 2006 – 2018)
 • Flyttet til Oksviken i Mars 2015
 • Selvstendig næringsdrivende fra 2019 – August 2023
 • Begynte som trener i Gresvik IF juni 2015, for Gutter 2010
 • Er nå hovedtrener for Gutter 2015
 • Er aktiv som kretsdommer for NFF Østfold
 • Startet som fotballtrener i 2002
 • Har vært aktiv innen fotball, håndball og ishockey

Fra første dag ble jeg godt mottatt i Gresvik IF, og fikk snarlig tilhørighet til både klubben og lokalområdet.

Å se idrettsglede, spesielt blant barn og unge, gir meg mye.

Jeg har en visjon om at alle barn skal få like muligheter, uansett bakgrunn. Og denne vil jeg jobbe for.

Vi gratulerer Fredrik med ansettelsen og ønsker han lykke til i jobben.

Vi benytter også anledningen til å takke Morten Helminsen for en meget god jobb som Daglig leder i 15 år, og ønsker han lykke til i Fredrikstad kommune.


Del: