Frode Hansen tilsatt som Informasjons- og samfunnskontakt i Gresvik IF

Del:

Frode Hansen er fra 1. januar 2018 tilsatt i en midlertidig stilling som Informasjons- og samfunnskontakt i Gresvik IF. Med dette tiltaket ønsker vi å utvikle informasjonsvirksomheten og kontakten i hele foreningen og mellom GIF og lokalmiljøet.

Frode Hansen er GIF gutt som startet sin fotballkarriere som keeper i Gresvik IF. Han har til sammen 24 landskamper på A-laget, Junior- og Guttelandslaget. To ukers prøvespill i Manchester United er det så absolutt også verdt å nevne. Se mer om hans karriere lenger ned.

Fotballeder Arnie ønsker Frode velkommen og lykke til i spennende jobb

Vi kommer etter hvert tilbake med en mer detaljert arbeidsbeskrivelse, men i denne omgang ønsker vi Frode velkommen tilbake til GIF, samtidig som vi hadde noen spørsmål til ham:

Hva føler du at du kan bidra med til GIF, Frode?
Som informasjons- og samfunnskontakt i Gresvik IF ønsker jeg først og fremst å bidra til at klubben ivaretar og videreutvikler de viktige relasjonene til de utenfor klubben som det er naturlig å skape trivsel og glede sammen med i vårt nærmiljø. Samtidig har vi også en stor jobb å gjøre med å sikre god informasjon og kommunikasjon internt i klubben som helhet, noe jeg tror vil medføre både god samhandling, engasjement og respekt for våre ulike roller i klubben. Å bidra til å videreutvikle våre egne nettsider og digitale plattformer blir derfor også et bidrag fra min side.I første omgang vil jeg konkret fortrinnsvis bidra til å sikre at vi er i stand til å videreføre den viktige informasjonen vi ga og samfunnskontakten vi oppnådde gjennom å relansere magasinet Gressvikingen i 2017. Det var et bidrag fra Gresvik IF tilbake til lokalsamfunnet, og ambisjonen for 2018 er 2 utgaver av Gressvikingen. Dette forutsetter imidlertid god samhandling både internt i klubben og med lokalsamfunnet rundt oss – og i bunn av dette ligger mange gode dialoger, kommunikasjon, informasjon og samfunnskontakt.

Hva vil fremtiden bringe, Frode?
Vi har fått tilbakemeldinger om og opplever selv at det er mange rundt oss i nærmiljøet som ønsker å ta et medansvar for lokalsamfunnet vårt, bidra til å ta et etisk samfunnsansvar i lokalmiljøet. Bygge gode stillaser og støttestrukturer for positive tiltak i nærmiljø. Og jeg tror at alle våre potensielle fremtidige samskapningspartnere eksternt intuitivt forstår at dette med å ta et lokalt etisk samfunnsansvar er ekstremt viktig i den tiden vi nå lever i, sett i et større perspektiv. Og klubben vår, der alle skal trives, finne glede i idrettens egenverdi og ha muligheter til å danne seg selv inn i et fellesskap, har vært og er fortsatt en helt sentral arena for lokalbefolkningen på Gressvik. Blant annet derfor tror mange at klubben vår er en viktig del av det å bygge gode lokalsamfunn. Vår jobb blir å gjennomføre gode gjerninger i en god ånd, samtidig som vi er flinke til å lytte til omgivelsenes ulike behov og bidra til å dekke dem. Jeg er personlig overbevist om at det finnes både et lokalt næringsliv og andre institusjoner i vårt nærmiljø som ønsker å gi GIF enda bedre forutsetninger for bærekraftig klubbdrift og samtidig har behov for å gi sin informasjon til Gressvikinger. Gressvikingen kan bli et slikt medium der vi kan kommunisere på tvers av hver enkelt sine egeninteresser. Når GIF nå seiler mot 100 år i 2022 forsøker nå klubben derfor å sikre gode rutiner og kvalitativ kompetanse rundt informasjon og samfunnskontakt. Ideelt hadde vært om vi klarte også dette gjennom ildsjeler og dugnadsinnsats, men dessverre må en deltidsstilling til for å bygge opp disse rutinene i klubben. Dette er akkurat nå i 2018 min jobb å forsøke å få til, og hva fremtiden vil vise er opp til Gresvik IF å beslutte på et høyere plan.

Hva er din bakgrunn, Frode?
Jeg trådde mine barne- og ungdoms sko i Trondalen og var den gang som nå lidenskapelig opptatt av fotball generelt og klubbens mellommenneskelige gode miljø spesielt. Fikk faktisk også en guttelandskamp som representant for Gresvik IF, det gir glede ennå. På åtti og nitti tallet trente jeg bl.a A-laget i GIF, og fortsatt finner jeg stor glede i både å være styremedlem og å spille ball sammen med ”eldres” i klubben vår.

På reisen innen fotballen var det selvsagt både muligheter og utfordringer, med både opp og nedturer som følgesvenner i tanker og følelser. På nittitallet var jeg heldig å oppleve bl.a en administrativ interessant jobb i Skeid Fotball (den gang i Tippeligaen) samt å være trener for FFK`s A-lag i -93. Så forsvant jeg inn i familiemaskineriet og ble der inne i ca 20 år. Nå er jeg tilbake i meg selv, hjemme i GIF. Jeg er ingen redaktør eller journalist av yrke, heller ikke elsker jeg bilde av meg selv i avisa, men håper og tror likevel vi sammen, i god GIF ånd, skal få til god kommunikasjon både internt og eksternt, finne frem til god samfunnskontakt – engasjere oss i lokalsamfunnet vårt gjennom å ta vår del av et etisk samfunnsansvar lokalt. Jeg gleder meg derfor veldig til å komme i gang, vet jeg vil trives med det, og håper på mange medspillere underveis på denne reisen!

 


Del: