Fullsatt kro – men bare 17 % ekte fastboende!

Del:

Odins kro var fullsatt da Pål Nielsen og Øivind Karlsen tok oss med på en humoristisk reise gjennom sine barndoms «daler» på Mørkeløkka, Gressvik og Engelsviken. Gutta hadde også vært på utenlandstur sammen, og vi fikk mange verdifulle inputs på hva man ikke skal gjøre når man er på tur til London.

Pål Nielsen og Øivind Karlsen koser seg

På nett med publikum fra oppstart til slutt: Kveldens underholdere Pål Nielsen og Øivind Karlsen i herlig samspill med publikum fra første stund.

Pål og Øivind forhåndsmeldte at de ville se Gressvik fra både byen og fra Engelsviken. Øivind er vokst opp her, og Pål har også selv bodd på Gressvik – faktisk i annen etasje til selveste fru baker Hansen!

 

 

Pål Nielsen innleder med å lese gode historier fra sin egen bok og finner enkelt frem til gjenklang i tilstedeværende Gressvikinger.

Gjenger
Da Pål og Øivind vokste opp var det gjenger på flere steder i byen og distriktet.St.Hansfjellet og Trosvikfjellet hadde sine fryktede gjenger og i ingenmannsland mellom disse vokste Pål opp. Frykten for RotteRoger var påtagende.

Apachegjengen på Gressvik var også en fryktet gjeng. To av gjengmedlemmene var til stede på kroa, men de så ikke så skumle ut nå.

Apachegjengen på Gressvik:

GIFs Thorbjørn Johannessen erkjenner sitt medlemskap i den noe skumle «Apachegjengen» på Gressvik. Gressvikingene Jon Olsen (tv) og Dag Jostem mimrer gjerne med om sekstitallets oppvekstvilkår på Gressvik.

Erling «Kroken» redegjør for sitt medlemskap i «Apachegjengen» fra fylte 11 år

Kroa før og nå: GIFs Åge «Bochi» Halvorsen er også ekte Gressviking og kommer på banen med gode oppveksthistorier og veddemål inngått på Kroa på syttitallet.

Tilhørighet til Gressvik
De frammøtte ble etter hvert testet på tilhørigheten til Gressvik og i en mindre vitenskapelig opptelling fremkom det at bare 17 % av de fremmøtte var ekte Gressvikinger. Dette til ettertanke.

Pål Nielsen redegjør for 10 punkts «tilhørighetsskala» for Gressvikingene

For de som ikke helt er oppdatert på forkortelsene tar vi disse her:

  1. BADEGJ. FO. = Badegjest fra Oslo (lavest rangert)
  2. FASTB. SOMMERGJ. FO. = Fastboende sommergjest fra Oslo
  3. FASTB. SOMMERGJ. FLFØ. = Fastboende sommergjest fra Fredrikstad og landet for øvrig
  4. INNG. M/INNFL. OG FRAV. = Inngiftet med innflytter og fraværende
  5. INNG. M/FASTB. MEN FRAV. = Inngiftet med fastboende, men fraværende
  6. INNFL. = Innflytter
  7. INNG. INNFL. = Inngiftet innflytter
  8. UTFL. FASTB. = Utflyttet fastboende
  9. FASTB. ASP. = Fastboende aspirant
  10. FASTBOENDE = Fastboende i 17. generasjon, i ublandet blod (høyest rangert – klar kandidat til å få båtplass)

 

 

En fullsatt Kroa lar seg underholde på også dette GIF treffet

Vi takker Pål og Øivind for en fin kveld på Odins kro.

Gresvik IF takker avslutningsvis Kjell på Kroa og Pizzabakeren for flott bevertning på syv fine GIF-kvelder på Kroa i 2018!

 


Del: