Gif-joggen sørger for «nyskilting» i marka

Del:

Fra klokka stilles frem siste søndag i mars til klokka stilles en time tilbake siste søndag i oktober er GIF-joggens aktive periode. Som et ledd i satsingen på å skape et mer aktivt lokalsamfunn har gruppen i samarbeid med Fredrikstad kommune også tatt på seg å fornye skiltene i marka der det angis turmål og antall kilometer.

28. oktober var siste «aktive» dag i år, og vi registrerer at lederen av GIF-joggen, Roar Olsen, rundet 125 løp. Styremedlem Freddy Norenberg topper med 190 runder som er gjennomført fra den spede starten i 2015. Vi tok en prat med disse to – mest om skilting i marka, men også litt om kvisting, klopping – og gleden av å bruke et flott rekreasjonsområde.

Roar Olsen (t.h) og Freddy Norenberg ved skilt 1 i Trondalen. Nå skal marka «nyskiltes».

En tredobling

For turgåere av ymse slag kan man allerede nå registrere at det kommer nye skilt i Gressvikmarka. Skilt 1 står ved bakken opp mot vanntårnet, og der oppe møter man skilt 2.

-Vi skal tredoble antallet skilt. Mellom 25 og 30 skilt skal settes opp. Vi har startet fra Trondalen og syd for Sprinklet, så skal vi bevege oss vestover og nordover. Vi er i gang med etappe en, og det blir tre etapper til. Det vil ta mellom tre og fem år å bli helt ferdig, forteller Roar Olsen og Freddy Norenberg.

Begge poengterer at det er viktig å vise respekt i marka. At man ikke skal ta for seg i naturen, men bruke det flotte, tilgjengelige stinettet først og fremst som rekreasjonsområde.

Et lavterskeltilbud

-Vi syntes det er stas at det stadig dukker opp nye mosjonister. Ekstra hyggelig er det når ny-innflyttere finner fram til Gif-joggen.   Mange av de kommer igjen, og synes Gressvikmarka er et fint sted å være. Vi snakker om kjerneverdier -et lavterskeltilbud for folk som vil drive mosjon i marka, enten som joggende eller som gående. Man skal finne sitt eget tempo her. Og vi har noen «gulrøtter» til deltakerne. Etter 25 løp får man en trøye, etter 50 fullførte vanker det en kopp, designet av styremedlem Bengt Gulland. Koppene har forskjellige fine motiv fra Gressvik-marka.  Og for hver 25 gang etter dette får deltakerne en ny kopp. Og koppene har virkelig blitt populære.

Skilt 4 på vei opp til Sprinklet i løypetraseen.

Grunneierne på lag

-Gressvik lokalsamfunn har gjort en kjempejobb med å få etablert en lysløype. De fikk med grunneierne på laget. Nå har vi fått i oppgave å sørge for at lysløype og turområdet i marka blir tilrettelagt, slik at flest mulig folk kan bruke det. Det er mange definerte løyper i Gressvikmarka, men det er litt mangelfullt merket og skiltet noen steder. De som har etablert stinettet har gjort en kjempejobb i sin tid. Det kulturhistoriske turkartet har også blitt revidert. Lars Ole Klavestad tok for seg dette prosjektet i fjor sommer – og med den nye skiltingen vi utfører nå, så vil skiltpunktene som etableres ha samme nummer som på kartet.

Fredrikstad kommune setter av noen kroner hvert år til vedlikehold av lysløypene i distriktet. Da snakker vi om skilting oppdatering av merker og klipping av busker/grener.

-I den forbindelse ønsker Gresvik IF en god dialog med de lokale grunneierne, så vi gjør selvsagt ingenting i marka som det ikke er felles enighet med grunneierne om, understreker Olsen og Norenberg.

-Vi skal ikke rydde skog for nye løyper – og når det gjelder litt større inngrep, så skal det avklares med grunneiere i hvert tilfelle. Da vi lagde klopp/bro over et myrlendt område syd for Sprinklet ringte vi grunneier og avklarte dette først. Sånn skal det fungere. Til sammen er det rundt 100 eiendommer i marka, men heldigvis ikke så mange grunneiere, forteller Olsen og Norenberg.

Kloppen eller brua her er laget på dugnad av gjengen i Gif-joggen. Her ble man tidligere bløte på beina.

«Utfordringen»

-Nå er det ikke bare vi to som gjør dugnad i marka. Hele styret er aktivt med, og noen ganger arrangerer vi større dugnader. Da vi bygde nevnte bro i lysløypa var vi en fin gjeng på 17 personer, og da blir det også trivelig sosialt med bålpanne, grilling og en god prat. Nå går det mot vinter, og GIF-joggen tar en pause, men ikke helt. De senere årene har vi arrangert «Utfordringen» der folk kan være med på en eller annen utfordring. Sist gang ble det en intervall-økt, så får vi se om det blir noe til vinteren, sier Roar Olsen og Freddy Norenberg.

Tekst og foto: Øivind Karlsen

 


Del: