Gressvikingen 2018 er snart i postkassene

Del:

 

Etter mye arbeid er nå Gressvikingen 2018 klar til publisering. Trykking og pakking foregår i uke 26 og ligger i postkassene på Gressvik og hos våre «hovedsamskapningspartnere» i løpet av denne og neste uke. Trykk på bildet og les årets Gressviking i pdf.

Gressvikingen lovte i «Mediaplan 2018» at denne utgaven skulle ha et spesielt blikk på «organisasjonsutvikling» og «hensynet til brukerne».
Den gjennomgående røde tråden i Gressvikingen 2018 er derfor:
HVA HAR GRESVIK IDRETTSFORENING GJORT MED SEG SELV DE SENERE ÅRENE, FOR Å UTVIKLE SINE EGNE EVNER – FOREDLE SIN EGEN KVALITET – SLIK AT KLUBBEN I FREMTIDEN KAN IVARETA OG TILFREDSSTILLE BRUKERNES BEHOV, FORVENTINGER OG KRAV PÅ BEST MULIG MÅTE?
Etiske leveregler og moralske normer er sannsynligvis den aller viktigste formen for struktur, tror vi. De bånd og mellommenneskelige leveregler som binder oss mennesker sammen til gode og bærekraftige miljøer. I gamle dager het dette kanskje bare å ha ok «folkeskikk», men i dag er dette bildet om «folkeskikk» noe mer komplekst. Eksempel på dette i Gresvik IF er at klubbens mange ulike brukere er og blir bundet sammen av kjerneverdiene Glede, Respekt, Engasjement og Samhandel. Og en visjon om at alle skal trives.
I Gressvikingen 2018 vil du oppdage at vi er meget nysgjerrig på det etiske landskapet. I «Fair Play» bor allerede mye etikk og moral, men Gressvikingen er så spesielt nysgjerrig på det etiske landskapet, at vi har bedt hele Norges (moral) filosof Henrik Syse å gi gode råd. Hva er rett, hva er galt – hva er «innafor», hva er «utafor» – sett fra et etisk perspektiv, undrer Gressvikingen – og oppfordrer deg til å lese Syses opplevelser av hvordan vi bør være mot hverandre.
De etiske spørsmålene er iblant både utydelige og uklare, og frembringer ofte etiske dilemmaer. Men Gressvikingen vil gjerne uttrykke honnør til Gresvik IFs trenere og ledere – som daglig jobber med å implementere de uangripelige verdiene Glede, Respekt, Engasjement og Samhandel i foreningen – samtidig som den seiler i retning av å være «klubben der alle skal trives».
Fra det etiske landskapet kan du også lese om GIFs toppdommer og samtidig særdeles reflekterte barnehagepedagog Henrik Pettersen. Han opplever at ansvaret for oppdragelsen ligger i hjemmet, mens et godt klubbmiljø i GIF kan hjelpe barn og unge frem på sin dannelsesvei. Les også om Lasse Steve i Politiet, som er klar på at det ofte er kunnskap og et godt foreldrenettverk som kan være de beste forebyggere dersom problemstillinger rundt alkohol og rus oppstår. Vær i forkant! oppfordrer Lasse Steve og Jan Christian Häckert. Les om at Lasse Steve (forebygge alkohol og rus) og Jan Christian Häckert (forebygge mobbing) vil stille opp i Trondalen for alle interesserte høsten 2018.

GRESSVIKINGEN – ET MAGASIN FOR BYDEL GRESSVIK

Redaksjonskomiteen håper at Gressvikingen 2018 ikke bare blir oppfattet som en klubbavis, men som et relevant og meningsfullt magasin av mange lesere i lokalsamfunnet. Vi håper at Gressvikingen 2018 er et bidrag fra Gresvik IF til å skape et bedre, triveligere og tryggere lokalsamfunn i bydel Gressvik!

Les årets Gressviking her.

Skulle du ikke få Gressvikingen i postkassa – du har kanskje reservert deg mot uadressert post – så kan du om noen dager spørre om å få et eksemplar hos Best Gressvik, Slevik Elektriske eller på Odins Kro.


Del: