Her er tilgang til alle utgavene 2017-2022

Trykk på bildet og tilgang til alle utgaver av Gressvikingen kan leses digitalt

Gressvikingen 2017 Trykk ev på bildet av forsiden og magasinet åpner seg i ny fane.

Gressvikingen våren 2017

Hovedtema

Synlige bevis på Gresvik IFs kjernevirksomhet: Idrettens egenverdi. Mulighetene og utfordringene som ligger i deler av klubbens aktiviteter, her med hovedfokus fotball.

Gressvikingen 2018. Trykk ev på bildet av forsiden og magasinet åpner seg i ny fane.

 

Gressvikingen våren 2018

Hovedtema

Organisasjon / Klubbutvikling og hensynet til brukerne av Gresvik IF

Gressvikingen våren 2019. Trykk ev på bildet av forsiden og magasinet åpner seg i ny fane

 

Gressvikingen 2019

Hovedtema

Engasjement for lokalsamfunnet og gleden i Gresvik IFs aktiviteter.

Trykk ev på bildet av forsiden og magasinet åpner seg i ny fane.

 

Gressvikingen høsten 2019

Hovedtema

X-tra utgave: A-lagets i fotballs opprykk 2019.

Lenger nede på siden ligger eldre utgaver av Gressvikingen

Trykk ev på bildet av forsiden og magasinet åpner seg i ny fane.

Gressvikingen desember 2020

Hovedtema

Engasjement for frivillighet og dugnadsånd på Gressvik. Omtanke for klima og miljø.

Lenger ned på siden ligger eldre utgaver av Gressvikingen

Trykk ev på bildet av forsiden og magasinet åpner seg i ny fane.

Gressvikingen Høsten 2021

Hovedtema

Glede og lokalt samfunnsansvar

 

Lenger ned på siden ligger eldre utgaver av Gressvikingen

Trykk på forsidebilde av magasinet og det åpner seg i ny fane

 

Gressvikingen sommer 2022

Hovedtema

Gressvik er og blir seg selv – GIF 100 år

Lenger nede på siden ligger eldre utgaver av Gressvikingen

Har du forslag til forbedringer, godt lesestoff eller opplever Gressvikingen som et godt annonsemedium for ditt forretningsmessige budskap;
kontakt ev direkte; gressvikingen@gresvikif.no
Frode H Hansen, mob: 90 60 10 80.

 

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

 

Gressvikingen er også en del av klubbkulturen i Gresvik IF. Den forsøker å snuse seg frem til gode gjerninger med gode intensjoner – synliggjøre diamantene og forbildene i Gresvik IF, og i nærmiljøet på Gressvik.

Har du kvalitetsmål, markedsmål eller resultatmål knyttet til Gressvikingen, setter Gresvik IF pris på om du/dere bidrar til utvikling av klubbkulturen i GIF: