Gresvik IF fortsetter samarbeidet med FFK

Del:

Etter en grundig prosess internt i egen klubb, og en konstruktiv dialog med FFK har klubbene nå blitt enige om et videre samarbeid.

Tekst: Fotballstyret
Foto: FFK

Gresvik IF er en stor bydelsklubb i Fredrikstad med et omfang på mer enn 10% av byens befolkning. Klubbens visjon er å være «Klubben der ALLE skal trives», dette forplikter i forhold til den daglige driften om det gjelder sportslig eller sosialt.

Det er viktig for oss i Gresvik IF å ivareta meningene til så mange medlemmer mulig, og vi har sett på et fremtidig samarbeid med FFK med disse brillene. Vi føler at «alle» i Gresvik IF eller med tilknytning til klubben, bryr seg om FFK og ønsker at klubben skal få til de fremganger som byens fotballmiljø fortjener. Det vil ikke si at vi er enige i alt klubben foretar seg hele tiden, men vi respekterer hverandres posisjoner og formål.

For oss i Gresvik IF har det vært viktig med et ærlig og redelig samarbeid, der dialogen mellom klubbene må være prioritert. I tillegg har det vært viktig å få til en dialog med FFK der vi har fått fremmet vårt syn, og kommet med innspill som ivaretar våre verdier og holdninger. Vi har opplevd at samtalene har vært positive, og vi har hatt gjensidig respekt for hverandres synspunkter i prosessen med å undertegne ny samarbeidsavtale. Å opprettholde en god utviklingsarena for spillere som pr i dag ikke har kvalifisert seg for noen av FFKs kamparenaer, men som fortsatt vil følge drømmen sin, har vært et vesentlig punkt for oss i fremtidig samarbeid. Klubbene har blitt enige om å samarbeide tett for å skape gode arenaer for disse spillerne i fremtiden, så vil tiden vise hvordan vi lander dette.

Vi gleder oss til videre samarbeid

Mvh Fotballstyret


Del: