Her er håndballavdelingens referater fra og med 2004:

 

2024

 

2023

2023-02-01 Referat Årsmøte Håndball

2023-02-08 Referat Styremøte Håndball

2023-11-15 Referat Styremøte Håndball

2022

2022-01-31 Protokoll Årsmøte 2021 Håndballstyret

2022-01-31 Referat styremøte Håndballstyret

2022-05-02 Referat styremøte Håndballstyret

2022-05-31 Referat styremøte Håndballstyret

2022-08-31 Referat styremøte Håndballstyret

2022-09-22 Referat styremøte Håndballstyret

2022-10-24 Referat styremøte Håndballstyret

2022-11-16 Referat styremøte Håndballstyret

2021

2021-01-28 Protokoll Årsmøte håndballavdelingen

2021-08-16 Styremøte håndball

2021-09-27 Styremøte håndball

2021-10-25 Styremøte håndball

2021-11-29 Styremøte håndball

2020

2020-01-27 Styremøte Håndball

2020-06-08 Styremøte Håndball

2020-08-17 Styremøte Håndball

2020-09-28 Styremøte Håndball

2020-10-26 Styremøte Håndball

2019

2019-01-28 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-03-25 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-04-25 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-06-03 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-08-26 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-09-30 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-10-28 Referat styremøte håndballavdelingen

2019-11-25 Referat styremøte håndballavdelingen

2018

2018-01-16 Protokoll årsmøte håndballavdelingen GIF

2018-01-16 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-02-15 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-03-13 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-04-12 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-06-11 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-08-20 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-09-26 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-10-22 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-11-26 Referat styremøte håndballavdelingen

2018-12-17 Referat styremøte håndballavdelingen

2017

2017-02-08 Referat Styremøte håndball

2017-02-08 Referat Trener og lagledermøte håndball

2017-03-23 Referat x-ord styremøte håndball

2017-04-05 Referat styremøte håndball

2017-04-25 Referat styremøte håndball

2017-05-22 Referat styremøte håndball

2017-06-22 Referat styremøte håndball

2017-06-22 Referat Trener og lagledermøte håndball

2017-08-24 Referat styremøte håndball

2017-08-24 Referat Trener og lagledermøte håndball

2017-09-12 Referat styremøte håndball

2017-09-21 Referat Trener og lagledermøte håndball

2017-10-26 Referat styremøte håndball

2017-10-26 Referat Trener og lagledermøte håndball

2017-11-22 Referat styremøte håndball

2017-12-14 Referat styremøte håndball

2017-12-14 Referat Trener og lagledermøte håndball

2016

2016-08-17 Referat Styre og lagledermøte håndball

2016-11-09 Referat Styre og lagledermøte håndball

2015

2015-04-22 Referat lagledermøte håndball

2015-09-19 Referat lagledermøte håndball

2015-10-14 Referat lagledermøte håndball

2015-10-14 Referat styremøte håndball

2015-10-28 Referat x-ord styremøte håndball

2015-11-18 Referat lagledermøte håndball

2014

2014-01-22 Referat lagledermøte håndball

2014-02-12 Referat lagledermøte håndball

2014-03-19 Referat lagledermøte håndball

2014-04-09 Referat lagledermøte håndball

2014-08-20 Referat lagledermøte håndball

2014-09-17 Referat lagledermøte håndball

2014-10-22 Referat lagledermøte håndball

2013

2013-02-27 Referat Lagledermøte håndball

2013-03-19 Referat Lagledermøte håndball

2013-04-24 Referat lagledermøte håndball

2013-05-29 Referat lagledermøte håndball

2013-05-29 Referat styremøte håndball

2013-09-25 Referat Lagledermøte håndball

2013-10-23 Referat lagledermøte håndball

2013-11-20 Referat lagledermøte håndball

2012

2012-03-19 Referat lagledermøte håndball

2012-05-07 Referat lagledermøte håndball

2012-08-15 Referat lagledermøte håndball

2012-10-24 Referat lagledermøte håndball

2011

2011-01-18 Lagledermøte

2011-03-16 Lagledermøte

2011-04-11 Lagledermøte

2011-05-31 Lagledermøte

2011-09-07 Lagledermøte

2011-10-12 Lagledermøte

2011-11-14 Lagledermøte

2010

2010-02-01 Lagledermøte

2010-03-10 Lagledermøte

2010-04-22 Lagledermøte

2010-08-19 Lagledermøte

2010-10-18 Lagledermøte

2010-11-15 Lagledermøte

2009

2009-01-19 Lagledermøte

2009-02-09 Lagledermøte

2009-03-09 Lagledermøte

2009-04-27 Lagledermøte

2009-05-11 Lagledermøte

2009-08-17 Lagledermøte

2009-09-21 Lagledermøte

2009-10-26 Lagledermøte

2009-11-16 Lagledermøte

2008

2008-01-08 Lagledermøte

2008-03-03 Lagledermøte

2008-04-07 Lagledermøte

2008-05-05 Lagledermøte

2008-06-09 Lagledermøte

2008-08-18 Lagledermøte

2008-09-15 Lagledermøte

2008-10-13 Lagledermøte

2008-11-17 Lagledermøte

2008-12-08 Lagledermøte

2007

2007-01-18 Lagledermøte

2007-03-01 Lagledermøte

2007-03-29 Lagledermøte

2007-04-26 Lagledermøte

2007-05-24 Lagledermøte

2007-08-23 Lagledermøte

2007-09-17 Lagledermøte

2007-10-22 Lagledermøte

2007-11-26 Lagledermøte

2006

2006-01-18 Lagledermøte

2006-03-01 Lagledermøte

2006-04-06 Lagledermøte

2006-05-10 Lagledermøte

2006-08-14 Lagledermøte

2006-09-14 Lagledermøte

2006-11-01 Lagledermøte

2006-12-05 Lagledermøte

2005

2005-02-02 Trener- lagledermøte

2005-05-05 Lagledermøte

2005-08-24 Lagledermøte

2005-09-28 Lagledermøte

2005-10-25 Lagledermøte

2005-11-22 Lagledermøte

2004

2004-10-27 Trener-lagledermøte

2004-11-12 Jenter-14 år

2004-11-24 Trener-lagledermøte

 

————————————————————-