Håndballeder: Knut Gulbrandsen
Nestleder: Jon Røed
STYREMEDLEM - DUGNAD, KIOSK-KONTAKT: Susanne Hansen
STYREMEDLEM: Cecilie Sperlin
STYREMEDLEM - ARRANGEMENTS OG OPPSTARTSANSVARLIG: Trond Sveberg
STYREMEDLEM OG TRENERKOORDINATOR: Karoline B. Helminsen
STYREMEDLEM : Petter Agerup
STYREMEDLEM: Monica Engdal

MANGLER BILDE

 

STYREMEDLEM – DOMMERKONTAKT, BARNEKAMPVEILEDER: Jan Roar Grønberg

MANGLER BILDE

 

STYREMEDLEM: Magne Wiklund

STYREMEDLEM: Thor Øyvind Stene