Leder Håndballavdelingen står for tiden ubesatt.

STYREMEDLEM - DUGNAD, KIOSK-KONTAKT: Susanne Hansen
STYREMEDLEM: Cecilie Sperlin
STYREMEDLEM - ARRANGEMENTS OG OPPSTARTSANSVARLIG: Trond Sveberg
STYREMEDLEM OG TRENERKOORDINATOR: Karoline B. Helminsen
Styremedlem Stig Grønvold

STYREMEDLEM: Tina Ruud Helminsen

STYREMEDLEM – DOMMERKONTAKT, BARNEKAMPVEILEDER: Kristoffer Helminsen

STYREMEDLEM: Magne Wiklund

STYREMEDLEM: Thor Øyvind Stene

STYREMEDLEM: Malin Vegarud

STYREMEDLEM: Silje Marie Ydse Halvorsen

STYREMEDLEM: Lars Erik Klausen