Hovedstyrets protokoller:

 

I 2004 bestemte hovedstyret at alle referater fra hovedstyret og avdelingsstyrene skulle publiseres på våre nettsider. Dette som et ledd i den åpenheten vi ønsker å ha i foreningen og slik at alle kunne følge med på hva som skjedde i foreningen.