2024

2024-01-24 Protokoll korrigert

2024-02-24 Referat HS februar

2024-03-06 Referat HS mars

 

2023

2023-01-25 Protokoll Hovedstyremøte

2023-02-15 Protokoll Hovedstyremøte

2023-04-19 Protokoll hovedstyremøte

2023-05-24 Protokoll hovedstyremøte

2023-06-14 Protokoll Hovedstyremøte

2023-08-23 Protokoll Hovedstyremøte

2023-08-31 Protokoll Hovedstyremøte Ansettelse_DL

2023-09-27 Protokoll Hovedstyremøte

2023-10-25 Protokoll Hovedstyremøte

2023-11-22 Protokoll Hovedstyremøte

2023-12-11 Protokoll Hovedstyremøte

2022

2022-01-19 Protokoll Hovedstyremøte

2022-02-16 Protokoll Hovedstyremøte

2022-03-16 Protokoll Hovedstyremøte

2022-04-20 Protokoll Hovedstyremøte

2022-05-25 Protokoll Hovedstyremøte

2022-06-15 Protokoll Hovedstyremøte

2022-08-24 Protokoll Hovedstyremøte

2022-09-21 Protokoll Hovedstyremøte

2022-10-19 Protokoll Hovedstyremøte

2022-11-23 Protokoll Hovedstyremøte

2022-12-14 Protokoll fra Hovedstyremøte

2021

2021-01-20 Protokoll Hovedstyremøte

2021-02-17 Protokoll Hovedstyremøte

2021-03-10 Protokoll Hovedstyremøte

2021-04-28 Protokoll Hovedstyremøte

2021-05-19 Protokoll Hovedstyremøte

2021-06-16 Protokoll Hovedstyremøte

2021-08-25 Protokoll Hovedstyremøte

2021-09-22 Protokoll Hovedstyremøte

2021-10-20 Protokoll Hovedstyremøte

2021-11-17 Protokoll Hovedstyremøte

2021-12-15 Protokoll Hovedstyremøte

 

2020

2020-01-23 Protokoll hovedstyremøte

2020-02-12 Protokoll Hovedstyremøte

2020-03-12 Protokoll Ekstraordinert Hovedstyremøte

2020-03-25 Protokoll Hovedstyremøte

2020-04-15 Protokoll Hovedstyremøte

2020-04-29 Protokoll Hovedstyremøte

2020-05-19 Protokoll Hovedstyremøte

2020-06-17 Protokoll Hovedstyremøte

2020-08-19 Protokoll Hovedstyremøte

2020-09-23 Protokoll Hovedstyremøte

2020-10-21 Protokoll Hovedstyremøte

2020-12-02 Protokoll Hovedstyremøte

 

2019

2019-01-16 Protokoll fra Hovedstyremøte

2019-02-13 Protokoll fra Hovedstyremøte

2019-03-13 Protokoll fra Hovedstyremøte

2019-04-24 Protokoll fra Hovedstyremøte

2019-05-23 Protokoll fra Hovedstyremøte

2019-06-19 Protokoll Hovedstyremøte

2019-08-21 Protokoll Hovedstyremøte

2019-09-25 Protokoll Hovedstyremøte

2019-10-23 Protokoll Hovedstyremøte

2019-11-20 Protokoll Hovedstyremøte

2018

2018-01-17 Protokoll fra Hovedstyremøte

2018-03-16 Protokoll fra styremøte

2018-04-18 Protokoll fra styremøte

2018-05-23 Protokoll fra styremøte

2018-06-13 Protokoll fra styremøte

2018-08-15 Protokoll 2 fra styremøte

2018-09-19 Protokoll fra styremøte

2018-10-17 Protokoll fra Hovedstyremøte

2018-11-21 Protokoll fra Hovedstyremøte

2018-12-12 Protokoll fra Hovedstyremøte

 

2017

2017-01-12 Referat fra hovedstyremøte

2017-02-16 Protokoll hovedstyremøte

2017-03-16 Protokoll hovedstyremøte

2017-04-19 Protokoll hovedstyremøte

2017-05-23 Protokoll hovedstyremøte

2017-06-14 Protokoll hovedstyremøte

2017-08-23 Protokoll hovedstyremøte

2017-09-20 Protokoll hovedstyremøte

2017-10-18 Protokoll hovedstyremøte

2017-11-15 Protokoll hovedstyremøte

2016

2016-01-14 Referat fra hovedstyremøte

2016-02-11 Referat fra hovedstyremøte

2016-03-17 Referat fra hovedstyremøte

2016-04-20 Referat fra hovedstyremøte

2016-05-12 Referat fra hovedstyremøte

2016-06-16 Referat fra hovedstyremøte

2016-08-16 Referat fra x-tra ordinært hovedstyremøte

2016-08-25 Referat fra hovedstyremøte

2016-09-15 Referat fra hovedstyremøte

2016-10-13 Referat fra hovedstyremøte

2016-11-17 Referat fra hovedstyremøte

 

2015

2015-01-15 Referat fra hovedstyremøte

2015-02-12 Referat fra hovedstyremøte

2015-03-12 Referat fra hovedstyremøte

2015-04-16 Referat fra hovedstyremøte

2015-05-21_Referat fra hovedstyret

2015-06-18_Referat fra hovedstyret

2015-06-18_Vedlegg til referat ang retnlinjer for barneidrett i GIF

2015-08-13_Referat fra hovedstyret

2015-09-10_Referat fra hovedstyret

2015-10-08_Referat fra hovedstyremøte

2015-11-12 Referat fra hovedstyremøte

2015-12-10 Referat fra hovedstyremøte

2014

2014-01-16_Referat fra hovedstyret

2014-02-13_Referat fra hovedstyret

2014-03-13_Referat fra hovedstyret

2014-04-10_Referat fra hovedstyret

2014-05-15_Referat fra hovedstyret

2014-06-12_Referat fra hovedstyret

2014-08-14_Referat fra hovedstyret

2014-09-04_Referat fra møte ang valg av utstyrsleverandør

2014-09-11_Referat fra hovedstyret

2014-09-18_Referat fra møte ang valg av lokal leverandør

2014-10-16_Referat fra hovedstyret

2014-11-13_Referat fra hovedstyret

2014-12-11_Referat fra hovedstyret

2013

2013-01-17_Referat fra hovedstyret

2013-02-14_Referat fra hovedstyret

2013-03-14_Referat fra hovedstyret

2013-04-25_Referat fra hovedstyret

2013-05-23_Referat fra hovedstyret

2013-06-13_Referat fra hovedstyret

2013-08-15_Referat fra hovedstyret

2013-09-19_Referat fra hovedstyret

2013-10-17_Referat fra hovedstyret

2013-11-14_Referat fra hovedstyret

2012

2012-01-12_Referat_hovedstyret

2012-02-09_Referat_hovedstyret

2012-03-22_Referat_hovedstyret

2012-04-19_Referat_hovedstyret

2012-05-10 Referat hovedstyret

2012-06-14_Referat fra hovedstyret

2012-08-16_Referat fra hovedstyret (1)

2012-09-20_Referat fra hovedstyret

2012-10-18_Referat fra hovedstyret

2012-11-15_Referat fra hovedstyret

2011

2011-01-13_Referat_hovedstyret

2011-02-17_Referat_hovedstyret

2011-03-10_Referat_hovedstyret

2011-04-14_Referat_hovedstyret

2011-05-12_Referat_hovedstyret

2011-06-16_Referat_hovedstyret

2011-08-11 Oppfølgingsaker

2011-08-11_Referat_hovedstyret

2011-09-22_Referat_hovedstyret

2011-10-20_Referat_hovedstyret

2011-11-17_Referat_hovedstyret

2010

2010-01-14 Referat hovedstyret

2010-02-11 Referat hovedstyret

2010-03-11 Referat hovedstyret

2010-04-08_Referat hovedstyret

2010-05-06_Referat hovedstyret

2010-06-03_Referat hovedstyret

2010-08-12_Referat hovedstyret

2010-09-09_Referat hovedstyret

2010-10-14_Referat hovedstyret

2010-11-18_Referat hovedstyret

2009

2009-01-15 Referat

2009-02-12 Referat

2009-03-12 Referat

2009-04-23 Referat

2009-06-04 Referat

2009-08-13 Referat

2009-09-10 Referat

2009-10-08_Referat

2009-11-19_Referat

2008

2008-01-10 Referat

2008-02-14 Referat

2008-03-13 Referat

2008-05-15 Referat

2008-06-19 Referat

2008-08-14 Referat

2008-09-11 Referat

2008-10-09 Referat

2008-11-13 Referat

2008-12-04 Referat

2007

2007-01-04 Referat_ekstraordinært

2007-01-16 Referat

2007-02-13 Referat

2007-03-12 Referat

2007-04-12 Referat

2007-05-10 Referat

2007-06-21 Referat

2007-08-16 Referat

2007-09-13 Referat

2007-10-11 Referat

2007-11-22 Referat

2007-12-13 Referat

2006

2006-01-17 Referat

2006-02-14 Referat

2006-03-14 Referat

2006-04-04 Referat

2006-05-09 Referat

2006-06-13 Referat

2006-08-14 Referat

2006-09-12 Referat

2006-10-10 Referat

2006-11-14 Referat

2006-12-12 Referat

2005

2005-01-18 Referat

2005-03-01 Referat

2005-04-12 Referat

2005-05-26 Referat

2005-08-16 Referat

2005-10-11 Referat

2005-11-08 Referat

2005-12-13 Referat

2004

2004-05-11 Referat

2004-06-15 Referat

2004-09-06 Referat

2004-09-14 Referat

2004-11-04 Referat

2004-12-07 Referat

 

I 2004 bestemte hovedstyret at alle referater og protokoller skulle legges ut på våre nettsider.