Det arbeides for tiden med å synliggjøre klubbens husregler på ulike arenaer der Gresvik IF har et hovedansvar eller medansvar (Uteområdet i Trondalen, Kioskene, Klubbhuset, Gressvikhallen m.m).

Har du konkrete forslag til allment gyldige husregler er du velkommen til å formulere dem.

Eksempler/Stikkord/Hjelp på huskelister og allment gyldige rasjonelle rutiner og husregler – som er person uavhengig:

 

 • Vi husker å slå av flomlyset i Trondalen innen tidsfristen.
 • Vi legger gjenglemt tøy på rett sted.
 • Siste person husker å slå av lyset når vi går fra møtelokalene.
 • Vi husker å låse dørene når siste mann drar.
 • Vi minner hverandre på å ta inn alle baller når treningen er over.
 • Vi påser at målene er på rett sted når neste lag kommer.
 • Vi tar et selvstendig ansvar for å følge oppsatte treningstider.
 • ?
 • ?
 • ?
 • Osv…

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati