Idrettens samfunnsbidrag:

«Vi gjør samfunnet bedre»

«Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene, er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen»  og «organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn» skriver Norges idrettsforbund på sine hjemmesider.

Les ev. mer om paraplyorganisasjonen NIFs bidrag til samfunnet i ny fane ved å trykke på logoen

Breddeklubben Gresvik IFs vilje og evne til å gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted å være

Gresvik IF og klubbens administrasjon forsøker etter beste evne i samhandling med sitt relasjonelle nettverk å ta sitt lokale medansvar for både etikk og regler i storsamfunnet gjennom et godt klubbmiljø og den daglige driften av klubben. Dette medansvaret har klubben forsøkt å synliggjøre gjennom å følge en rød tråd av råd om etisk samfunnsansvar fra NHO samt viktig inspirasjon fra NIF, inkludert de ulike særforbund som ligger under NIFs paraplyorganisasjon.

Elementene og hovedtemaene i Gressvikingen 2017 – 2020 er derfor :

Idrettens egenverdi (2017)

Organisasjonsutvikling (2018)

Hensynet til brukerne av foreningen (2018 og Xtra utgaven 2019)

Lokalsamfunns engasjement og utvikling (2019)

Miljømessige / bærekraft / klima hensyn (2020),

Respektabel/hederlig virksomhet

Arbeidsforhold

Menneskerettigheter.

Design og Lay Out Gressvikingen: VB Media

ETISK FORANKRET VERDIARBEID: Trykker du på bildet og leser de ulike utgavene av Gressvikingen 2017 – 2020 i ny fane kan du oppleve noe av Gresvik IFs vilje og evne til å ta sitt lokale medansvar for både folkehelsen og å bidra til etisk forankret verdiarbeid der hver enkelt får muligheten til å sammenveves i samfunnet og lokalmiljøet på Gressvik på en god måte.

Å PRAKTISERE ETISK SAMFUNNSANSVAR i hverdagen står bevisst og iblant ubevisst som taus kunnskap på agendaen i Gresvik Idrettsforening. Folkehelse og å bidra til et bedre lokalsamfunn gjennom verdiarbeid er viktig og vesentlig for klubben der alle skal trives.

Foto: Terje Jensen.

BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØHENSYN er elementer i både etisk samfunnsansvar og NFFs Kvalitetsklubb konsept. Her går hovedleder Tormod Hermansen foran som et praktisk godt øvingsbilde for barn, unge og voksne i Trondalen. «Walk the Talk» – fra ord til handling – fra kunnskap til kompetanse.

Foto: Terje Jensen.

FOLKEHELSE OG VERDIARBEID PÅ ELDRES LUNSJ SISTE TORSDAG HVER MÅNED: Et utvalg av GIFs verdifulle kontinuitetsbærere, her på bildet i klubbhuset, utenfor banen. Verdiskaperne F.V Harald Otto Spydevold, Terje Spydevold, Kåre Johansen og Jon Sigurd Olsen er bærere av en GIF kultur og gir av seg selv til både den enkelte og lokalsamfunnet. Gjennom sine utallige bidrag har det utvilsomt ført til både økt folkehelse og at lokalmiljøet på Gressvik er et bedre sted å være.

Les ev mer om der historier og latteren sitter løst i Gressvikingen 2020 ved å trykke på denne linken:Historiene sitter løst.

Foto: Terje Jensen.

FOLKEHELSE OG VERDIARBEID, PÅ BANEN: Et utvalg av GIFs verdifulle kontinuitetsbærere, her er «Eldres» på en tirsdags trening – PÅ banen.

Les ev mer om Bærebjelkene i Gresvik IF, i Gressvikingen 2017 ved å trykke på denne linken; Bærebjelkene 2017.

Ønsker du lese mer på Gresvik IFs hjemmeside om klubbens historie, trykk på denne linken;  «om Gresvik IFs historie – vår historie».

Foto: Terje Jensen.

ORGANISASJONSUTVIKLING: Ta et selvstendig ansvar for utvikling av Gresvik Idrettsforening, til det beste for brukerene oppfordrer NFF.

Organisasjonsutvikling/Klubbutvikling og hensynet til brukerene av Gresvik IF er sentrale ingredienser i både NHOs råd om etisk samfunnsansvar og NFFs kvalitetsklubb konsept. Utviklingen bør fange opp NIFs misjon om idrettens bidrag til å gjøre samfunnet bedre. Temaene utvikling og hensynet til brukene av foreningen var derfor en rød tråd i Gressvikingen 2018. Her er nøkkelperson og kontinuitetsbærer i GIF Kjetil Føreid i samtale med NFF Øst styreleder Jorunn Frydenlund om de tydelige vurderingskriteriene man ser etter for å bli en kvalitetsklubb i praksis.

Les ev mer i Gressvkingen 2018 ved å trykke på denne linken: Kvalitetsklubb tar et selvstendig ansvar

Du kan ev lese mer om Kjetils Føreids arbeid med kvalitets klubb konsept i Gresvik IF ved å TRYKKE HER – så lander du på «Om Gresvik IF» – «Kvalitetsklubb»

FOLKEHELSE OG POSITIVT VERDIARBEID I KLUBBHUSET:

«EN GOD LATTER FORLENGER LIVET»

Folkehelse og verdiarbeid fra øverste hylle når Gresvik IF tilrettelegger for ulike sosiale arenaer utenfor banen. Her under show, dans og kødding i Trondæl´n, med Atle Jensen høsten 2019.

HER FINNER DU ATLE JENSENS KOPNSEPT, TA EV KONTAKT FOR Å HØRE GIFs GODE ERFARINGER ELLER ATLE JENSEN SELV: Atle Jensens showpakke for idrettsklubber og foreninger.

Foto: Terje Jensen

FOLKEHELSE OG VERDIARBEID: Den enkelte utøver i barneidretten sammenveves i samfunnet med aktivitet og positivt verdiarbeid. GIFs både kunnskapsrike og kompetente Silje Lægreid viser vei som fagansvarlig i BIG. Silje er pedagogisk utdannet, jobber daglig på barneskole, har kompetanse i didaktikk (måten å lære/gjøre på) og har et overordnet fagansvar som trenerveileder i Barneidretten i Gresvik IF.

Vil du se mer av Silje utvalg av filmer, som viser god øvelser for Barneidretten, kan du følge henne på Instagram, Facebook eller se og lese mer på GIFs hjemmesider to ulike steder:

FILMARKIV

eller: KOMPETANSE I GIF – SPISSKOMPETANSE BIG

TRENER OG LEDERKOMPETANSE ligger implisitt i Kvalitetsklubb konseptet: Trenerveileder Joar Dahle i GIFs ungdomsavdeling bidrar til både at paraplyorganisasjonen Norges Idrettsforbunds misjon om idrettens samfunnsbidrag og at NFFs kvalitetsklubbkonsept etterleves i praksis. Han formidler kunnskap på sine trenerkurs, og han kvalitetssikrer kompetanse på feltet. Her blander Joar sine relasjonelle egenskaper og ferdigheter av menneskelighet med den enkelte aktive utøver – samtidig som han har full kontroll på alt det rasjonelle i forbindelse med organisering av fellesskapet på treningsøktene for barn/ungdom i lokalsamfunnet.

Les ev mer om Joar Dahles kunnskap om hvordan lærer barna fotball ved å trykke på denne linken: Slik lærer vi barna Fotball 2017.

Foto: Øivind Karlsen.

SAMHANDLING MED LOKALSAMFUNNETS SKOLER:

Gresvik IF samarbeider med skolene i lokalsamfunnet, og har et aktivitets tilbud til barneskolenes SFO avdelinger. I tillegg gis et tilbud om å ta turen til Trondalen for ungdomsskole elevene. Les ev mer om Joar Dahle (t.h) og Knuts Andreassens prosjekt «Mat, lekser og aktivitet etter skoletid i Trondalen» i Gressvikingen ved å følge denne linken: Mat lekser og Aktivitet 2020.

Foto: Terje Jensen.

RESPEKT FOR MANGFOLDET ER POSITIVT VERDIARBEID OG EN BERIKELSE FOR BÅDE DEN ENKELTE OG SAMFUNNET:

«Litt annerledes – mer glede»: Her er GIFs stisyklister, som både elsker marka og har funnet på noe rare greier sjøl, på vei opp i sitt neste utfordrende Crux i Gressvikmarka. Folkehelse og verdiskapning for både den enkelte og fellesskap når de opplever mulighetene i møtevirksomhet rundt bålet når utfordringene med dagens Crux er over. Les ev mer om stisyklistene som elsker marka og har funnet på noen rare greier sjøl ved å trykke på disse linkene:

En rar greie vi har funnet på sjøl.

Stisyklistene elsker marka.

Foto: Terje Jensen.

BEHOVET FOR RELASJONELLE FERDIGHETER I HØYT TEMPO

Å bygge vilje og evne til relasjonelle ferdigheter i god samhandling i et høyt tempo på håndballbanen er en god metafor på verdiarbeid fra øverste hylle i dagens samfunn, der «gjøremålskarusellene» går raskere og raskere. Her kombinerer jentene i GIF håndball aktivitet og relasjonelle ferdigheter i høyt tempo med folkehelse, – noe som gjør lokalsamfunnet på Gressvik til et bedre sted å være for både den enkelte og de ulike relasjonelle nettverkene i lokalmiljøet på Gressvik.

Trykk på bildet og du kan se filmen der Johnny Petersen oppfordrer til å bli ny håndball leder i Gresvik IF.

 

Avtroppende Håndball leder 2021 Johnny Petersen i Gresvik IF sier blant annet:

«Han eller hun kan glede seg, å se idrettsgleden på håndball banen er ubeskrivelig!»

Gresvik IF takker Johnny Petersen for fenomenal innsats, og ønsker han lykke til som landslagstrener ! Se ev filmen på 2 minutter ved å trykke på bildet over.

Filmen ligger også i Gresvik IFs filmarkiv.

KOMPETANSEOVERFØRING, ERFARINGSUTVEKSLING, SYNERGIEFFEKTER OG INSPIRASJON MELLOM ULIKE AKTIVITSGRENER:

Vil du se filmen der nå landslagstrener i innebandy Johnny Petersen deler erfaringer og meningsfull relevant kompetanse fra sin idrettskarriere på ulike arenaer og nivåer fra både bredde og topp, så klikker du på bildet eller linken, og havner i GIFs «spisskompetanse Håndball».

Filmen ligger også i Gresvik IFs filmarkiv.

Vi du lese mer om rolle instrukser og bestemmelser for håndball ledere i Gresvik IF, kan du trykke på bildet eller denne linken: KLUBBHÅNDBOK – HÅNDBALL. 

Individene og Gresvik IFs bidrag til å gjøre samfunnet til et bedre sted å være – gjennom folkehelse og verdiarbeid:

«Gresvik IF er med på å bygge samfunnet»

Tekst: Frode Holstad Hansen / Foto: Terje Jensen

Foto: Terje Jensen. «Meningen med livet er å elske og bli elsket«. Et stort takk fra GIF til tidligere trener og leder Anders Lindskog, som  opplever at både Gresvik IFs kjerneverdier og jentene i GIF er med på å bygge samfunnet.

Anders Lindskog har trent jentefotball i GIF. Som yrke er Anders spesialist i både klinisk voksenpsykologi og sexologi. Anders var dermed en av klubbens mange viktige og kompetente ressurspersoner som gav av seg selv på sin måte til Gresvik IF. GIF spurte Anders om hans opplevelse av hvilken verdi Gresvik IFs arbeid har for både de enkelte innbyggerne og fellesskapet i lokalsamfunnet.

 

GRESVIK IF OG INDIVIDETS BIDRAG TIL LOKALSAMFUNNET

-Vi bygger jo samfunnet hele tiden mens vi lever. Og en idrettsklubb som Gresvik IF er med på å bygge samfunnet videre. Og med Gresvik IFs kjerneverdier som en del av lokalsamfunnet opplever jeg dette som et hyggelig samfunn å bygge. Det er i hvert fall et samfunn jeg ønsker å leve i, sa Anders.

Hva er din opplevelse av hvor viktig GIFs arbeid er for lokalsamfunnet?

-Jeg tenker at en lokal idrettsklubb som Gresvik IF er ekstremt viktig for vårt lokalsamfunn. Det er med å skape et fellesskap på Gressvik, og samtidig positivt og utviklende for barna selv. Det er gjennom innbyggerne vi bygger et bedre lokalsamfunn. Fordi vi føler at vi har en tilhørighet – hver enkelt behøves og gjør meningsfull nytte for lokalsamfunnet. Dette bygger en identitet for både hver enkelt og lokalsamfunnet vårt, fortalte Anders.

Hva er din opplevelse av GIFs Visjon og valg av kjerneverdier?

-Jeg synes valgene av både Visjon og verdier er veldig bra. Glede er det største verdien for oss alle – at vi forbinder idrett med glede. Respekt er grunnleggende for ethvert samfunn – med Respekt som verdi bidrar vi til å skape mennesker som forholder seg til at noe er større enn oss selv – helheten blir større enn delene. Engasjement – gleden av å engasjere seg i noe som er større enn seg selv – delta i fellesskap, samfunnet er også veldig viktig – for både hver enkelt og samfunnet.

– Samhandling er også utrolig kraftfullt, og utrolig nyttig lærdom å ta med seg ut i samfunnet. «Me too» debatten er et eksempel på dette – der jentene gikk sammen, brukte kraften som ligger i samhandling – og gjennom det skapte et nytt og bedre samfunn. Jeg opplever at Gresvik IFs verdier kan bidra til å bygge et hyggelig lokalsamfunn med trivelige innbyggere.

VÅRE PRIMÆRBEHOV

I forbindelse med utdeling av «årets ildsjel» pris uttalte Anders seg på NRK. Der uttrykte Anders at det er kjærlighet vi mennesker jobber på dugnad for.

-Meningen med livet er å elske og bli elsket. Jeg opplever at Gresvik IFs arbeid er basert på kjærlighet og omsorg, innleder Anders Lindskog. Og utdyper;

-Vi mennesker har et antall grunnleggende primærbehov. Jeg opplever at en klubb som Gresvik IF dekker mange av disse primærbehovene. For å være lykkelig som menneske må primærbehovene være dekket. Man må ha sin egen grunnstamme, for å kunne bidra til samfunnet. Her er kjærlighet, tilhørighet, og fysisk bevegelse eksempler. Vi trives bedre om disse primærbehovene blir dekket. Jeg opplever at Gresvik IF tilbyr disse behovene i sin virksomhet, utdyper Anders. Og legger til;

-Vi mennesker har også behov for «kick» og spenning, det får vi på en fin måte gjennom idretten. Alternativet kan være andre mer destruktive aktiviteter for både hver enkelt og lokalsamfunnet, som for eksempel å stjele fra andre.

Et stort takk til jentene og Anders Lindskog som deler sine kloke og verdifulle innspill om hva som er viktig og vesentlig i sammenvevingen mellom individ og samfunn.

HVA GRESVIK IF KAN VIDEREUTVIKLE

Ser du sider ved Gresvik IF som kan videreutvikles, for å ta et enda større og økt medansvar for lokalsamfunnet?

-Jeg oppfordrer til å skape flere arenaer. Alt fra diskotek til aktivitetsdager, eller gjerne treffes på tvers av de ulike idrettene. Der alle idretter, både i og eventuelt utenfor klubben, er inkludert. Et sted der hver enkelt får anledning å bare være seg selv. Tilrettelegge for å ta bort ytre press på barn og unge, press som for eksempel antall likes på face eller samfunnets krav til å være flink. Fokusere på andre verdifulle ting. Skape arenaer og etablere treffpunkter der hver enkelt får bruke andre egenskaper i seg selv.

Gressvikmarka og Gif-joggen

– Et tilbud til alle – folkehelse og verdier for både individ og nærmiljøet som gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å være

FOLKEHELSE MED OPTIMALT TILRETTELAGTE RAMMEBETINGELSER FOR POSITIVT VERDIARBEID som gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å være. Å få til det man ønsker (populært kalt mestringsfølelse) sammenvevd med utsikten fra tårnet på Sprinklet kan gi både god mentalt avspenning og nytt påfyll av friske og gode energier. Utvilsomt bravo for den enkelte, – og gjennom det et bidrag til samfunnet.

Foto: Terje Jensen.

GIF-JOGGEN FORTJENER GLOBAL ANERKJENNELSE FOR TILRETTELAGTE RAMMER FOR SELVSTENIGE EGENVURDERINGER MIDT I ET FELLESSKAP.

GIF-Joggen er et tilbud til alle. Gå eller jogg eller løp mot deg selv sammen med andre. Genialt av Gif-joggen miljøet – å tilrettelegge rammer for selvstendig egenvurdering der man vurderer seg selv i forhold til sine egne forutsetninger, egenskaper og ferdigheter, fremfor å føle seg presset til å sammenligne seg med alle andre. Positivt fysisk og psykisk helsebringende verdiarbeid i Gif-joggen, som fortjener global anerkjennelse — i et landskap langt bortenfor «Generasjon Prestasjon», som altfor ofte produserer vanskelige utfordringer, spesielt knyttet til mental helse.

Foto: Terje Jensen.

HØY TRIVSEL OG LAVE TERSKLER

Det blir enkelt å kjenne på følelsene av Trivsel, Glede, Respekt, Engasjement og god Samhandling når man tar inn dette bildet. At GIF-Joggen styrker folkehelsa og bidrar med sine gode verdier for både den enkelte og fellesskapet er det liten tvil om.

Les ev mer om Gif-joggens flotte samhandling med boligutvikler Bakke på Bruket Brygge, som begge bygger stillaser og solide støtte strukturer for høy trivsel med lave terskler ved å trykke på denne linken: GIF-Joggen og Bakke på Bruket.

 

Foto: Terje Jensen.

MOSJONISTENES TUMLEPLASS

GIF-Joggens tilbud til alle styrker folkehelsa og gjør lokalsamfunnet vårt bedre, det kan både – FV Harald Henriksen, Freddy Norenberg og Erik Eriksen bekrefte. Merk deg oppstart fredager 17:15 på skiltet. Les ev mer i Gressvikingen 2019 om mosjonistenes flotte tumleplass ved å trykke på denne linken: Mosjonistenes flotte tumleplass i Gressvikmarka.

Foto: Terje Jensen.

FORBILDE FOR POSITIVT VERDIARBEID OG FOLKEHELSE

Folkehelse fra aller øverste hylle og blant GIFs aller beste forbilder på positivt verdiarbeid er Birger Olsen på 90 år. Les ev mer om hva Gresvik IFs forbilde på både folkehelse, ledelse, trenergjerning, frivillig dugnadsinnsats med mer Birger Olsen selv opplever som viktig og vesentlig, og at det er lokalsamfunnet på Gressvik og GIF som gjelder for Birger ved å trykke på denne linken:

Det er Gressvik og GIF som gjelder.

Vandrepokalen  for Damer i Gresvik IFs første internasjonale Gå-fotball turnering gikk til Gresvik IF. Selv om de ikke lever for ytrestyrt belønning som pokaler eller ros, så er konkurranse instinktet fortsatt levende i jentenes indre liv.

Trykk på bildet og du kan lander du på YouTube i ny fane og kan se filmen

GÅ-FOTBALL I GRESVIK IDRETTSFORENING

Folkehelse og verdier i GIF som gjør samfunnet til et bedre sted å være:

Ved å se filmen over kan du oppleve synlige bevis på flere dimensjoner og perspektiver av driverene i blant annet positivt verdiarbeid, økt folkehelse, glede, trivsel og idrettens samfunnsbidrag.

Filmen ligger også i Gresvik IFs filmarkiv.

Primus motor og organisator i Gresvik IFs Gå-Fotball gruppe

Merethe Eriksen

Ta ev kontakt på mail: mhea71@hotmail.com 

Mob: 934 90 442

Folkehelse og verdier i GIF som gjør samfunnet bedre: 

«Vil gjøre Trondalen til et senter for Gåfotball»

Folkehelse som gjør samfunnet bedre I: Arrangør og Ildsjel i GIF Gå-fotball Grete Pettersen, her sammen med Andy Cracknell fra London og GIF venn Dag Solheim under første internasjonale Gå-fotball turnering i Trondalen 2018.

Tekst: Dag Solheim – Frode Holstad Hansen / Foto: Terje Jensen

Gå-fotball har faste treninger og samlinger i Trondalen. I 2018 arrangerte de sin første internasjonale turnering. Og gå-fotball betyr ikke at de aktive lagene skal skru ned tempoet på noen som helst måte, men med Gåfotball får klubben et tilbud til absolutt alle, uansett alder eller fysisk tilstand. Lørdag 07. september 2018 var det klart for den første internasjonal turneringen i Gresvik IF og Skeid Gåfotball regi.

Gåfotball fyller et tomrom i det totale tilbudet, sier informasjon og samfunnskontakt i GIF Frode Holstad Hansen, – derfor opplever jeg at Gresvik IF i godt samarbeid med Skeid Gåfotball tar et samfunnsansvar, når vi nå kommer med Gåfotball, – og samtidig så er det utrolig gøy. Mange som synes tradisjonell Old Boys fotball er for fysisk tøft og savner både fysisk aktivitet, mingling blant gamle venner og atmosfæren i garderoben liker dette godt. Andre som elsker tradisjonell fotball, men synes det går i litt for raskt tempo for dem, er også veldig interessert i dette. Gå – fotball er da et ideelt tilbud, og allerede blitt veldig populært internasjonalt.

Lag fra London

Da engelskmannen Andy Cracknell tok kontakt med GIF venn Dag Solheim var ikke Gresvik vanskelige å be da han ønsket å ta med seg to lag fra London over til turneringen til høsten. Dermed begynte ballen å rulle. Den tidligere Skeid profilen Terje Martinsen som har erfaringer med denne formen for fotball, hvor det som navnet tilsier ikke er lov til å løpe, var i dialog med lag i Oslo, og både Skeid og Vålerenga kom til Trondalen.

– Vi gledet oss veldig til å komme til Trondalen, og ikke minst over at det blir så mange lag, gåfotball er gøy, det er sosialt og det er noe absolutt alle kan være med på, forteller en ivrig Terje Martinsen i Skeid Gå-fotball.

Det ble utrolig gøy å ha med engelske lag til Gressvik, «Walking Football» er noe som vokser fort på Balløya og det er allerede flere ligaer i aksjon for denne typen ballspill, forteller Andy, som jobber med forskjellige fotball-tiltak i London.

Både lokale, nasjonale og internasjonale stjerner ønsker seg folkehelse

Ishockey spillere fra Stjernen stilte et lag med gamle iskrigere og Norgesmestere som spilte sammen med GIF sponsorene, og det kom lag fra Skjeberg og Moss, samt både i FFK og Sarpsborg 08 var i sving med gutter over 45 år til turneringa. Jentene er selvfølgelig også med, og i Gresvik trener de fortsatt en gang i uka.

Det har vært et tosifret antall jenter på de aller fleste ukentlige treningene siden vi startet opp, forteller ildsjelen Grete Pettersen.

Jenter som tidligere har spilt sammen har funnet seg en ny arena og noen nye har også funnet veien.

Draktene våre er klare, sier Grete stolt, og du skal nok ikke se bort fra at det kan bli flere kamper og turneringer i fremtiden. 

Kulturbidrag på øverste hylle fra Eirikur som støtter GIF og underholdt på banketten

Når den fotballmessige delen var over, gikk ferden, bokstavelig talt, til bankett på den lokale Kroa med pizza, godt drikke og hyggelig sosialt samvær. Her underholdt Gressviks store sønn fra Island, og da vet jo alle at det ble høy internasjonal klasse på det som ble servert fra scenen. Få, om noen, er vel større Gressvik-patriot en Eirikur Hauksson, og han sier aldri nei til å stille opp i lokalmiljøet med musikk som både varmer og skaper god stemning i lokalsamfunnet.

Dette var gøy, og jeg satt pris på at jeg fikk bidra med mitt for at stemningen nådde klassisk kroa høyde på bankettene, ler Eirikur.

Det oppsummerer egentlig hva dette er – fotball med smil, godt humør, fysisk aktivitet og sosial trivsel både i garderobekulturen og på banketten. Og fenomenal god folkehelse – som gjør samfunnet til et bedre sted å leve i for oss alle.

Foto: Terje Jensen. Primus motor for Gå-fotball i Gresvik IF Grete Eriksen er her i forberedelsene til GIFs første internasjonale Gå-fotball turnering, sammen med FV Andy Cracknell og Dag Solheim.

INITIATIVTAKER Skeid Gå-fotball i samhandling med GIF møtes her i Troindalen 2018. I gul skjorte ser du ildsjel for Gå-fotball og tidligere Daglig leder i Skeid, Terje Martinsen. Folkehelse og verdi arbeid til det beste for både individ og samfunn.

TO LAG FRA LONDON var strålende fornøyd med GIFs første internasjonale Gå-fotball turnering 2018. Lagleder Andy (foran TH) er her på vei ut til ny kamp etter nok et verdifullt garderobetreff med gode venner i henholdsvis Pimlico FC og Next Game Travel FC.

GRESSVIK STORE SØNN FRA ISLAND EIRIKUR HAUKSSON sier aldri nei til å stille opp for GIF eller lokalsamfunnet. Og da Eirikur sang sin første strofe i 2018 på banketten, sa Andy fra London overveldende imponert: «This is getting even better!«, etter at dagens fysiske fostring under den første internasjonale GIF Gå-fotball turnering var over.

Stjernelaget

Trygge og gode rammebetingelser for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Bygger folkehelse som gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å være og skaper positive verdier for både den enkelte og miljøet på Gressvik

 

STJERNER i ET LANDSKAP BORTENFOR «GENERASJON PRESTASJON»

Det gjør utrolig godt for oss alle å møtes i en dimensjon der vi alle er helt like, – i et landskap som finnes i både de utallige garderobekulturene innen idretten, og i STJERNELAGET fra Gresvik IF – et herlig landskap fylt av ren kjærlighet og et stykke bortenfor «Generasjon Prestasjon». Her er mor og initiativtager Ina-Kristin Tvete sammen med barna Adele og Tobias.

Les ev mer om initiativtaker og oppstart av Stjernelaget i Gressvikingen 2019 ved å følge denne linken:

STJERNELAGET – Et tilbud til barn med funksjonshemming.

Foto: Dag Solheim.

FINANSIELLE AKTØRER SOM ER SITT SAMFUNNANSVAR BEVISST

KRONOS Cares er sitt etiske samfunnsansvar bevisst og bidrar til å skape viktige verdier lokalt når de her overleverer STJERNELAGET i GIF v/ Morten Helminsen finansiell støtte. Les ev mer om gaven i Gressvikingen 2020 ved å trykke på denne linken: Stjernelaget med økonomisk gave fra KRONOS.

Samhandlingspartnere i GIF som gjør samfunnet til et bedre sted å være ved å ta sitt medansvar for verdiene Bærekraft, Miljø og Klima;

«Det er selvsagt morsomt for oss å gå foran på miljøområdet»

Sola skinner på mestern på Gressvik

Tekst: Dag Solheim/SalatMestern

GIFs sentrale samhandlingspartner Salatmestern er ikke bare opptatt av å tilrettelegge gode økonomiske stillaser og rammevilkår for anleggsutvikling i Gresvik IF, men går også foran som et godt øvingsbilde for oss alle mht etisk samfunnsansvar i sin bærekraft strategi;

Klima, miljø og bærekraft er i vinden som aldri før. Også i vårt nærmiljø. Folk bryr seg, for god folkehelse kommer ikke av å engasjere seg i idrett alene, det trengs også at bedriftene rundt oss bryr seg om miljø og fremtiden. SalatMestern er nå en slik bedrift. De satser tungt på miljø og bærekraft, noe de har gjort i mange år. Nå blir det veldig synlig med et helt nytt solcelleanlegg på fasaden og taket.

Klart vi blir stolte, sier daglig leder Thomas Andersen hos SalatMestern. Vi er jo en ansvarsfull lokaleid familiedrevet bedrift og vi er selvsagt opptatt av helse og miljø som de fleste andre. 

Salatmestern har i alle år satset hardt på utvikling, kvalitet og ansvar. De har brukt mye ressurser i å prøve å møte fremtiden på en god og bærekraftig måte. En egen bærekraft-strategi med tilhørende handlingsplan er utarbeidet i år og de har generelt høyt fokus på å gjøre langsiktige gode valg til miljøets beste. Det er blitt gjort store investeringer i fabrikken når det gjelder maskiner, utstyr og bygg og nå har reisen startet for å gjøre mer innen grønn energi.

Tar klimautfordringene på alvor

Det skal faktisk bygges 2 solcelle anlegg, levert av Solcellespesialisten i Fredrikstad, hos SalatMestern. Anleggene vil på årsbasis kunne produsere ca. 200 000 kwh (ca. forbruket til 10 normale eneboliger). Det blir et anlegg på taket og ett på fasaden. Samlet blir mange hundre kvadratmeter dekket med solceller, så dette blir både effektivt og synlig.

Med dette kommer vi til å redusere vårt strømbehov fra nettet tilsvarende og får dermed også et bedret CO2 regnskap, sier Andersen. Det er viktig å ta klimautfordringene på alvor og alle må bidra, understreker han.

SalatMersteren understreker at dersom anleggene lever opp til forventningene, så ønsker de å utvide med mer grønn energi. Det kan bli enda mer solenergi eller andre fornybare kilder. Utvikling på både teknologi for å få energi ut av sol, energi, jord og vann går fort, og flere andre løsninger kan være aktuelle på anlegget på Gressvik. Det som særlig kan være aktuelt i neste steg er en solid batteripakke slik at en kan lagre energi fra solcelleanlegget, og evt. andre nye kilder, når ikke all kraft trengs. For så å bruke det når produksjonen går for fult eller når det er lite sol.

Synlig bevis på samhandlingspartner Salatmestern´s vilje og evne til å ta et etisk samfunnsansvar.

Dette blir et av de største solcelle-anleggene i Fredrikstad, om ikke det største. Vi håper andre bedrifter og det offentlige tar etter, sier Andersen. Det er selvsagt morsomt for oss å gå foran på miljøområdet og ingen må bli overrasket om vi kommer med flere positive satsinger innen bærekraft i årene fremover, for vi mener alvor med satsningen, avslutter han.

Folkehelse og verdier utenfor banen for både individ og fellesskap i lokalmiljøet gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å være

Foto: Terje Jensen. TIPPELAGET, ETABLERT 1973 OG OVER 2000 TREFF FORELØPIG. FV: Finn Andreassen, Terje Spydevold, Harald Otto Spydevold, Odd E Christensen, Viktor Jensen og Steinar Johannessen.

DET OSER AV FOLKEHELSE OG MELLOMMENNESKELIG VERDIER fra både den enkelte og fellesskapet i Tippelaget, som fant fram til hverandre i Trondalens garderobekultur i 1973, gjennom kjærlighet blanda opp med blant annet empati og øvrige gode relasjonelle egenskaper og ferdigheter som ingrediens. Etter over 2000 treff med sikker hjemmeseier er de denne tirsdagen i soffan hos Harald Otto Spydevold. Les ev mer om dem i Gressvikingen ved å trykke på denne linken: Sikker hjemmeseier i 45 år.

Folkehelse og verdier utenfor banen for både den enkelte og fellesskapet i lokalmiljøet som gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å være

«Tips og råd om hvordan unngå slåssing og rus»

Tekst: Øivind Karlsen / Foto: Terje Jensen

Foto: Terje Jensen. Erfarne og kompetente sosiallærer Jan Christian Hackert (tv) og kunnskapsrike Lasse Steve med lang erfaring i Politet har jevnlige seminarer for aktive og passive medlemmer i Gresvik IF. Her er de under et seminar i Trondalen, høsten 2020.

Tips om hvordan man skal unngå slåssing, mobbing og rus i ung alder er godt å ta med seg. Det synes også Gresvik-spillere, da lærer og sosiallærer gjennom 30 år, nå pensjonist, Jan Christian Häckert og Lasse Steve i politiet, kommer med tips og råd, pluss en del fakta under temakvelder i Trondalen.

Og det Steve og Häckert kommer med fenger tydeligvis de fremmøte. Aktive og passive medlemmer i alle aldre følger alltid godt med på disse viktige temaene.

Slåssing

Det avtales iblant slåsskamper mellom gjenger av ungdom, noe som dokumenteres jevnlig i mediene. Slåsskampene avtales på sosiale medier. Politiet advarer mot konsekvensene, og Jan Christian Häckert bruker ofte  dette som en inngang på sine innlegg.

Häckert deler noen tanker, snakker om tendensen med slåssing i visse ungdomsmiljøer og hva slåssing egentlig handler om.

Slåssing har alltid vært der, men noe er annerledes i dag enn for noen år siden. Nå utvikles det ofte til et slagsmål, der to starter, og hvor mange er tilskuere involveres på en eller annen måte, sier Häckert.

Han beskriver en typisk slåsskjempe som en som gjerne mangler fritidsinteresser og har lite struktur i hverdagen. Mange ser for seg en håpløs fremtid, og gjør det ofte dårlig på skolen. Noen tenker at det ikke kan være så farlig å slåss litt, men Häckert påpeker at man i verste fall kan bli drapsmann eller ødelegge andre mennesker for livet.

Fint med foreldre som bryr seg

Manglende foreldrekontroll spiller ofte inn. Foreldre vet ikke hvor barna er til enhver tid. Husk: Foreldrene deres bryr seg, fordi de er glade i dere, ikke for å være slemme, forteller han ungdommen. For noen bråkmakere er det viktig å være en som får status. Veldig mange av de som slåss trenger å oppleve spenning og at adrenalinet pumper.  De vanligste tegnene er at bråkmakerne har for mye fritid, man ser lite mening med livet. Det som gjerne trigger til en slåsskamp er fornærmelser, ofte basert på misforståelser, uskyldige kommentarer og diverse meldinger på sosiale medier. Og sosiale medier forandrer seg. Voksne klarer ofte ikke å følge med.

Bit ikke på provokasjoner

Hva skal så ungdommer som vil unngå slåsskamper gjøre? Her blir det pekt på viktigheten av å holde avstand og ikke «bite på» når noen forsøker å provosere. Ikke svar, prøv å overse utfallene, men si fra til en ansvarlig voksen.

Fortsett å driv idrett

Jan Christian Häckert anbefaler sterkt at de fremmøtte skal fortsette med sine fritidsaktiviteter, som fotballspill og annen aktivitet i Gresvik IF.

Det er viktig at dere har noe å gjøre i fritiden. Vi trenger rollemodeller, slå fast at slåssing er tapsvirksomhet. Det har en enorm virkning på andre i gjengen. Det er kjempeviktig at foreldrene har kontroll på ungdommen. Ta en prat med de voksne -og be dem sette klare og fornuftige grenser. Dere bør ha det, slår Jan Christian Häckert fast.

Bevilg midler

Han stiller også spørsmål ved hva samfunnet gjør, og mener det bør bevilges mer midler, slik at vi unngår å legge ned fritidsklubber blant annet. Forebyggende arbeid fra skole, politi og barnevern er også helt nødvendig, mener Häckert.

Lasse Steve – Politiet

Lasse Steve jobber i politiet, og har i en årrekke arbeidet i segmentet rus og narkotika, spesielt med narkotikarelatert kriminalitet. Han har hatt mye fokus på ungdom. Lasse har de senere årene holdt mange foredrag for idrettslag, skoler og næringslivet – og russekull har fått fakta og råd fra ham. I Trondalen gir han noen råd, snakker om forventninger fra både ungdommen og politiet.

Pass på at dere ikke driter dere ut. Ha klare retningslinjer og følg dem, oppfordrer han de lydhøre forsamlingene.

Ha respekt

Godta at alle ikke er lik deg. Ha respekt for andre og andres mening. Alle har ikke den samme grensen i hverdagen. Jeg anbefaler at foreldre og ungdommen  snakker sammen rundt dette med rus. Husk at det er 18 års grense for alkohol. Det er nulltoleranse for drikking før dere blir 18.  Først da har dere et valg, og det beste er å la være, for det er aldri uproblematisk med alkohol. Alkoholen påvirker nemlig aktiviteten i hjernen vår og vi jukser oss til en følelse etterhvert, og ofte fører det til at vi tør å gjøre ting vi ellers ikke gjør. Man blåser litt i hva man gjør og sier. Det er dessverre bare å slå fast at fulle og ruspåvirkede personer gjør ekstremt mange dumme ting, sier Lasse Steve.

Han mener det skal være lov å si nei, og at et nei skal respekteres av andre. Steve snakker oftest litt om russetiden til ungdommen. At det finne mange fallgruver for unge mennesker i dag, og at dårlige valg kan føre til kriminalitet.

Hold stien ren

Det er ikke mye hyggelig å komme i strafferegisteret, få negative ting på rullebladet sitt, bare for at man har gjort noe dumt i fylla. Ambisjonene for voksenlivet kan fort bli stoppet. Et negativt rulleblad kan føre til at dere ikke kommer inn på ønsket utdanning og at drømmer må skrinlegges helt.

Jeg oppfordrer dere til å ta noen gode valg, og stå for det. Hold stien deres ren. Det er utrolig viktig for alle unge å ikke rote seg bort i rusproblematikken og utføre forbrytelser, oppfordrer Lasse Steve i politiet.

Etikken, holdningene og moralen som ligger implisitt i å gjøre samfunnet til et bedre sted å være – etisk samfunnsansvar.

Etisk Samfunnsansvar er mer enn å følge regler eller telle antall kvalitative pasninger

– for det inkluderer også etikk og moral.

Gresvik IF spurte moralfilosof Henrik Syse hva og hvordan vi kan unngå å avgrense oss til å gå oss bort i kun uendelige mange rutinebeskrivelser, instrukser, bestemmelser, regel- og lov verk.

 

Tekst: Frode Holstad Hansen

Moralfilosof Henrik Syse fortalte Gresvik Idrettsforening litt om etikken og normene som ligger i etisk samfunnsansvar, og samtidig er relevant for Gresvik IF. Henrik har rukket å gjøre seg bemerket på flere felt i det norske samfunnslivet, blant annet som medlem av verdikommisjonen. Han er for øvrig sønn av tidligere statsminister Jan P.  Syse.

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen, skriver NFF i sin ABC om «Fair Play».

Etiske og moralske spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette» og «hvordan bør man oppføre seg mot hverandre» er noe som engasjerer de fleste i GIF. En enkel runde rundt bordet om «oppdragelse» av barn og ungdom eller «dannelse» er nok til å sette i gang engasjementet.

Gresvik IF inviterte søndagsskolelærer og filosof Henrik Syse til å gi GIF noen gode råd om hvordan klubben kan og bør forholde seg til etikk og moral.

Henrik Syse er født 1966, er nestleder i Nobelkomitéen og var i sin tid medlem i Verdikommisjonens sekretariat. Hans hovedbeskjeftigelse er for tiden som forsker ved institutt for fredsforskning i Oslo. Filosofen, forfatteren og forskeren synes det er spennende å reflektere rundt hva Gresvik Idrettsforening kan gjøre med seg selv for å bli god på de etiske sidene ved klubbens arbeid.

-Det aller viktigste er at etikken og verdiene ikke blir noe som tas frem bare til spesielle anledninger. Den type virksomhet som Gresvik driver med, gir heldigvis mange anledninger til å ta opp og bevisstgjøre seg etikken i det daglige. Ikke minst handler det om å behandle barn og unge skikkelig, og at alle som er med skal ha det trygt og godt. For eksempel er det viktig å gi gode og tydelige tilbakemeldinger, oppmuntre og noen ganger også presse hverandre til bedre prestasjoner, men samtidig aldri snakke til hverandre på en måte som ødelegger selvbildet eller tar bort motivasjon, sier Syse.

Hvordan bør vi oppføre oss mot hverandre?

-For det første skal vi alltid vise respekt og være på vakt overfor enhver form for trakassering. For det andre handler det om fair play, respekt for konkurrentene og ren og skikkelig oppførsel, uten doping eller juksing. Slikt skaper stolthet og selvrespekt. Vi skal selvsagt også skape vinnerkulturer, men aldri på en måte som går på bekostning av de reglene og normene som vi alle er avhengige av, eller på bekostning av idrettsgleden. For det tredje handler det om inkludering. Idretten skal være et sted der alle føler seg trygge og verdsatt. Selv om idretten byr på skuffelser og nederlag, skal alle i Gresvik jobbe for at man gleder seg til trening og konkurranse – og at man synes det er godt å være sammen. Dette må gjelde på tvers av forskjeller i hudfarge, livssyn, kjønn og alle andre ting som gjør oss mennesker forskjellige og mangfoldige. Og til sist: Vi må være åpne for at folk kan gjøre feil. Derfor må vi gi rom for tilgivelse og en sjanse til å rette opp det som er gått feil, sier Henrik.

Hvordan kan klubben ta hensyn til både hver enkelt og klubbfelleskapet?

-Balansegangen mellom individ og fellesskap er både interessant og krevende. Individer skal få skinne og vise seg frem, men samtidig skal vi vise – og være stolt av – at vi er del av et større team. Idretten må ha plass til personligheter, men ikke på en måte som gjør at noen ikke trenger å ta hensyn til fellesskapet eller kan stikke av fra felles forpliktelser. Kort sagt, så er idretten på sitt beste et sted der vi står sammen, og der vi gleder oss over det store fellesskapet. Det fellesskapet består jo ikke bare av idrettsutøverne, men også av en lang rekke andre mennesker: frivillige, administrasjon, trenere, forvaltere, sponsorer og mange, mange andre. Det er viktig å være stolt av og ta vare på det fellesskapet, oppfordrer Syse.

Har du noen gode råd om hvordan klubben kan klare å kombinere kravet til akseptabel, god økonomi med god etikk og samfunnsansvar?

-I arbeid med etikk og samfunnsansvar er det viktig å trekke inn alle i klubben. Hvordan kan vi for eksempel ta ansvar for miljøet, for lokalsamfunnet og for at vi opprettholder «fair play»? Her bør vi lytte til hverandre og oppmuntres til å komme med gode og gjerne originale og nyskapende ideer, avslutter Henrik Syse.

TELL ANTALL PRESISE PASNINGER!

SJEKK SELV VED Å SE FILMEN UNDER,

HVOR FORT GJORT DET ER Å OVERSE ETIKKEN NÅR PRESTASJONSFOKUSET TAR OVERHÅND:

Etikken og holdningene som ligger i å gjøre samfunnet til et bedre sted å være for hver enkelt – både folkehelse, positivt verdiarbeid og etisk samfunnsansvar inkluderer engasjement i og for lokalsamfunnet.

ENGASJERE SEG I, OG TAR ET MEDANSVAR FOR, NOE SOM ER STØRRE ENN SEG SELV OG SINE EGENINTERESSER

Engasjement for lokalsamfunnet på Gressvik torg gjennom dugnadsinnsats fra GIFs A-lag i Fotball. Her representert ved Preben Lie (t.h) og Simon Ekroll Olsen.

Foto: Terje Jensen.

YDMYKHET TIL RØTTENE VÅRE, KULTURARVEN OG SAMFUNNSFAGET

Rotfestet engasjement for lokalsamfunnet er en av flere komponenter idrettens etiske samfunnsansvar og ikke bare nostalgi, men klokskap i vår evolusjon. Her et knippe GIF medlemmer under vårmarkedet på Gressvik Torg. Med caps ser du GIF supporter, samfunnsfaglærer og lokalsamfunnsengasjerte forfatter Pål O Møklegård omgitt av flere generasjoner som alle er fylt av både folkehelse og positive verdier. Les ev mer om Påls populære bok «Gressvik – slik Polly kjenner stedet» i Gressvikingen ved å trykke på denne linken: Lokalsamfunnsengasjerte suksessforfatter Pål med beina på bakken.

Du kan også følge Pål Olsen Møklegård på hans facebook side ved å trykke på DENNE LINKEN – PÅL O MØKLEGÅRD PÅ FACEBOOK

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Hva bør på agendaen som mål for en fremtidsrettet Gresvik Idrettsforening på snart 100 år?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?