Ekstraordinært årsmøte gjennomført 12 desember

Del:

Gresvik IF gjennomførte ekstraordinært årsmøte, mandag 12. desember 2022, på klubbhuset.

Bakgrunnen er at det ihht til lov som omhandler disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang må dette bestemmes på et ekstraordinært årsmøte.

19 stemmeberettigede medlemmer deltok på møtet som dreide seg om den videre utviklingen av Gresvik IF i tiden som ligger foran oss.

De sakene som ble tatt opp og vedtatt var disse:

  • Salg av areal (8 x 108m) på grusbanen til Trondalen Barnehage, for 1.5 mill.
  • Kjøp av eiendom (19.141 kvm) syd for grusbanen av Holmskau eiendom, for 3,4 mill.
  • Installasjon av solcelleanlegg på klubbhuset. Kostnad 770.000,-.

Her er den signerte protokollen fra møtet:

2022-12 Ekstraordinært årsmøte_signert protokoll

 

For ordens skyld legger vi også ved alle dokumentene:

01 Ekstraordinært årsmøte 2022

02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

06 Sakslisten

07 Forretningsorden

8.1 Forslag

8.1.1 Opsjons – kjøpsavtale

8.1.2 Kartvedlegg barnehage

8.1.3 Kjøpekontrakt Trondalen

8.1.4 Tomtekart og reguleringsopplysninger jordet

8.2 Installasjon av solceller

8.2.1 Gresvik IF estimat

 


Del: