Kåre Johansen og Arve Paulsen nye æresmedlemmer i GIF.

Del:

Mandag 26. februar ble årsmøtet for 2017 avviklet. 32 stemmeberettigete var vitne til at Kåre Johansen og Arve Paulsen ble utnevnt til æresmedlemmer og at Robert Frorud og Thor Gjerløw ble tildelt foreningens gullmerke av Hovedleder Tormod Hermansen. De fikk også med seg at fjorårets økonomiske resultat ble historisk – nesten 500.000,- i overskudd.

Arve Paulsen (th) og Kåre Johansen (tv) har begge vært særdeles delaktig i at vårt klubbhus og våre baner har den standarden den har. De var med og bygde den nye delen av klubbhuset og fram til dags dato har de vært drivkraften i husstyret. Ingen oppgave har vært for stor og ingen for liten for disse karene, som daglig tilbringer mye tid i Trondalen. GIF er glad for å kunne hedre disse gutta som æresmedlemmer.

Leder av medaljerådet Gunnar Femtehjell (th) deler ut gullmerket
til Robert Frorud. I midten Thor Gjerløw.

På årsmøtet ble det også utdelt gullmerker til Robert Frorud og Thor Gjerløw. De fikk gullmerket for sin innsats som lagledere i mange år på aldersbestemte klasser og nå på juniorlaget. Deres innsats med å gjøre foreningen kjent utenfor distriktet var også en viktig grunn til at medaljerådet fant Robert og Thor verdig denne medaljen.

Lillian Owell som har vært årsmøtets dirigent i mange år – første gang i 2003 – ledet årsmøtet også denne gang i havn sikkert og effektivt. Det var ingen innkomne saker, og under godkjenning av regnskapet er det verdt å merke seg at foreningen i 2017 oppnådde et overskudd på kr 485.000,-.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og 82 av 83 verv ble klappet inn. I Hovedstyret var det denne gang stor utskifting og hovedleder takket disse for innsatsen med velfortjente blomster.

Slik ble det nye Hovedstyret seende ut:

Leder Tormod Hermansen (gjenvalg)
Nestleder Grete Pettersen (ny)
Sekretær Marianne Antonsen (gjenvalg)
Økonomiansvarlig Ingunn Løvhaug (ny)
Styremedlem Roy H Jakobsen (ny)
Styremedlem Fotball Arnie Johannessen (gjenvalg)
Styremedlem Håndball Johnny Petersen (ny)
Styremedlem Sykkel Hanne Holmstrøm Karlsen (ny)
Styremedlem Barneidrett Daniel Trandum (ny)

Morten Helminsen har i disse dager vært Daglig leder i GIF i
10 år og Hovedleder takket Morten for innsatsen.

Se fullstendige årsmøtedokumenter og ny valgliste under REFERATER / ÅRSMØTER / 2017.

 


Del: