Klubben trenger ny håndballeder

Del:

Det er nå klart at Johnny Petersen gir seg som leder av håndballgruppa for å konsentrere seg fullt og helt om jobben som landslagssjef i innebandy. Han er full av lovord om klubben og har klare oppfordringer til den som nå overtar stafettpinnen.

«Som leder har du muligheten til å være med å påvirke, det er noe som trigget meg. Samtidig er det en fantastisk interessant oppgave som gir deg utrolig mye tilbake. Du opplever ekte mestring og idrettsglede blant 160-70 jenter og et guttelag med herlige barn og unge, og du blir kjent med flotte foreldre. Samtidig så er dette teamwork og det er et meget kompetent styre man får lov til å lede, for meg har dette utelukkende vært en positiv opplevelse«, forteller den avtroppende lederen.

Hvor mye tid vervet krever er han tydelig på at er individuelt ut fra lederstil, tidsforbruket avhenger av hvor flink man er til å delegere. Selv føler han at han kanskje har vært litt for dårlig til det. Den som overtar bør heller ikke være redd for å spørre avtroppende om råd og hjelp.

«Jeg blir ikke borte så det er bare å spørre om det er noe man lurer på eller trenger bistand til, jeg skal ikke være i veien for en ny leder, men jeg er her om det trengs«, sier han engasjert.

(Se film nederst)

Dette er stillingsbeskrivelsen for vervet

Stig Grønvold er medlem i valgkomiteen og han sier følgende om rollen:

Som styreleder for håndballavdelingen i Gresvik IF, vil du få gode muligheter til å påvirke og være med på å forme aktivitet og kultur i avdelingen. Noe av det viktigste, slik jeg jeg ser det, vil være at du som styreleder er viktig for å bidra til å skape og sikre glede, fremme respekt, skape engasjement og bidra til samhandling i avdelingen. Bidraget ditt vil være med på å gi ungdommen vår et godt, trygt og utviklende sted å være i fritiden.

Kanskje er det slik at ditt bidrag som styreleder i avdelingen vil være spesielt viktig i tiden fremover. Etter en lengre periode med svært redusert aktivitetsnivå på grunn av korona- restriksjoner, blir det viktig å skape engasjement og motivasjon, ikke bare for ungdommen vår, men også for trenere og alle de flotte og viktige frivillige, som bidrar til at vi får til alt det vi gjør i klubben.

Du velges inn i rollen for ett år av gangen, men gjenvalg er vanlig. Valget finner sted på klubbens årsmøte. Dette er i år fastsatt til 22.mars kl.18:30. Dette med forbehold om endringer på grunn av eventuelle korona-tiltak.

Klubbhåndboken til Gresvik IF beskriver styrenes viktigste oppgaver som å

 • lede avdelingenes mål – og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene
 • ha økonomisk kontroll og lede driften
 • sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg
 • følge idrettens lover og representere foreningen og avdelingen utad
 • legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode idrettsutøvere.

Blant de konkrete oppgavene, som styreleder bidrar til, kan det nevnes å sørge for å

 • utarbeide konkrete sportslige og sosiale målsetninger for avdelingens aktivitet
 • gjøre avtaler (kontraktfestede) med trenere og dommere
 • iverksette nødvendige tiltak dersom vesentlig budsjett-avvik oppstår
 • avholde jevnlige styremøter med representanter fra avdelingen
 • delta på klubbens hovedstyremøter

Klubbhåndboken – Håndball til Gresvik IF lister opp lederrollen i håndballstyrets viktigste oppgaver som

 • Medlem av Gresvik IF’s hovedstyre
 • Det totale ansvar for håndballavdelingens drift
 • Leder håndballavdelingens møter, samt oppfølging av sakene
 • Representerer eller påser representasjon i aktuelle fora
 • Mediekontakt for håndballavdelingen
 • Påse at bestemmelser for innkjøp følges
 • Forberede styremøter

Referanser

Klubbhåndbok del 1 – Fellesbestemmelser – Styrearbeid

Klubbhåndbok del 3 – Håndball – Organisasjon og roller

 

Tekst: Dag Solheim Foto: Terje Jensen Film: Sander Steve


Del: