Nytt klubbhus

Straks baneanlegget var ferdig, tok styret for seg planene om å bygge nytt klubbhus. Det gamle skuret oppe i skogkanten ved dagens grusbane var modent for sanering.

Planene ble behandlet og godkjent på et styremøte 13. juni 1963 og allerede 24. november samme år var grunnmuren ferdig. 29. april 1965 ble det nye klubbhuset innviet med gjester fra fotballforbund, fotballkrets og den lokale pressen. Totalt kostet bygget 67.000 kroner. Foreningen hadde nå fått eget hus med garderober, varmt og kaldt vann, wc, bad, vask, kjøkken og møtesal.

Behov for ny utvidelse

Så tidlig som i 1971 begynte imidlertid behovet for en utvidelse å melde seg. Garderobekapasiteten var sprengt, og planer for en utbygging ble utarbeidet. På årsmøtet i 1975 ble det vedtatt å bygge nytt garderobeanlegg i tilknytning til det gamle.
29 september 1978 stod nybygget klart. Kostnadene denne gang beløp seg til 427.000 kroner.

Den siste store utbyggingen av klubbhuset pågikk også i disse årene, og i 1988 ble bygget ferdigstilt. To store garderober, dommergarderobe, festsal med kjøkken og kontor ga Gresvik IF et imponerende anlegg. Totalt kostet det nye anlegget 850.000 kroner, og ble noe dyrere enn planlagt.

 

Klubbhuset slik det ser ut i dag. Foto: Terje Jensen.

 

Æresmedlem Birger Olsen var en av de som jobbet dugnad på det nye klubbhuset. Etter det har det blitt veldig mange dugnadstimer på Birger i Trondalen. Foto: Terje Jensen.

En nyoppusset Lillesal.

Kjøkkenet i Lillesal.

 

Fotballmøte i Lillesal.

 

Vellykket underholdning av Atle Jensen i Storesalen.

 

Damegruppa har dugnad i garderobene. Fv Merete Eriksen og Grete Pettersen.

Klubbhuset tegnet av Lars Ole Klavestad 2003.
Klubbhuset tegnet av Lars Ole Klavestad 2003.