Støttestruktur og stillaser for Gresvik Idrettsforening

– Kunnskap gjennom relasjonelt nettverk, miljøkontakter og økonomisk støtte til drift av Gresvik IF i samhandling med Fredrikstad Kommune/FRID:

 

Trykker du på logoen lander du på FRIDs hjemmesider i ny fane

ET BINDELEDD SOM SKAL STYRKE SAMARBEIDET: Fredrikstad idrettsråds formål er ifølge deres hjemmeside å være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
Ta kontakt med DL Morten Helminsen i GIF om du ønsker mer info, eller les mer om FRIDs tilrettelegging for idretten i Fredrikstad ved å trykke på logoen

FRID arrangerer barneidrettens dag i Østfoldhallen

BARNEIDRETTENS DAG

Barneidrettens dag er et arrangement som gjennomføres to ganger i året av Fredrikstad idrettsråd i samarbeid med Østfoldhallene. Bakgrunn for arrangementet må ses i lys av rollen idrettsrådet har hvor det å sikre best mulig kår for idretten er en av våre viktigste oppgaver.

Idrettslagene har en viktig posisjon i det å utvikle positive og sunne miljøer spesielt for barn og unge i det vi kan kalle for fritidssamfunnet. Å fremheve betydningen av fysisk aktivitet og å være endel av en idrettsklubb er i fokus, og vi opplever at barneidrettens dag er en naturlig rekrutteringsarena for deltagende idrettsklubber.

Barneidrettens dag har over flere år utviklet seg til å bli ett bærekraftig og flott arrangement der barn og unge i alle aldre kan få oppleve idrettsglede blant et stort utvalg forskjellige idrettsaktiviteter.

Fredrikstad kommune, gjennom bindeleddet FRID, er en av de eksterne samhandlingspartnere som bidrar til økonomisk trygg og bærekraftig drift av Gresvik Idrettsforening

LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)

Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Videre kan klubbene søke på tilskudd til følgende 6 tiltak. Fagansvarlig barneidrett, Trenerkoordinator (er) ungdomsidrett, nybegynnertilbud 6-16 år, miljøkontakt (er), og til grupper for barn og unge med særlige behov.

Historiens første «formelle» miljøkontakt i Gresvik IF Stina Agerup stortrives med både rollen og samhandlingen med Fredrikstad kommune/FRID.  «Og hvis jeg skulle trenge hjelp til noe kan jeg kontakte Fredrikstad kommune. De holder kontakten med alle miljøkontaktene og brenner virkelig for dette her«, sier hun til Gressvikingen og fremsnakker tidligere ansatt i FRID, Knut «Kurte» Andreassen.

Miljøkontakt – det er Stina, det!

Slik sørger Gresvik IF for god kontakt mellom klubb og utøver

Av Svein Thoresen (tekst) og Terje Jensen (foto)

Gresvik IF har tatt kontakten mellom utøver og klubb enda et skritt lengre gjennom å innføre ordningen med miljøkontakt. Det er håndballavdelingen som gikk i front på området. Stina Agerup er Gresvik IFs første miljøkontakt og hun forteller hva ordningen går ut på:

Miljøkontakten skal være kontakten mellom klubb og foresatt. Det handler mest om integrering og barn med annen bakgrunn. Men det trenger ikke bare være snakk om innvandrere. Det kan også være barn som kommer fra hjem med mindre ressurser enn vanlig. Dette skal altså være en kontakt mellom klubb og hjem og en kontakt mellom lagleder og hjem. Vi har også mulighet til å ta kontakt med skole og helsesøster hvis det skulle være nødvendig. Der det er språkutfordringer er det viktig å passe på at man forstår den informasjonen man får, gjerne i forhold til utstyr, kontingenter, dugnader og den slags ting, forteller Stina fra en tilskuerbenk i Gressvikhallen.

Hvordan er det du jobber?

I Gresvik IF har vi ikke hatt så mange utfordringer med alt dette, men vi har hatt noen. Det er litt blandet resultat. Det kommer mye an på foreldrene og hva de vil og det er ikke alltid forståelse for at barna vil drive med idrett for eksempel, forteller hun.

Da kan det være kjekt at foreningen kan være med å hjelpe til med for eksempel kontingenten. Derfor er det viktig for miljøkontakt Stina at hun får beskjed fra trener eller lagleder når det oppstår utfordringer. I hele håndballavdelingen til Gresvik IF er det nå lag fra alderstrinn 2003 til 2011 pluss senior. På en juleavslutning i 2019 var det for eksempel over 110 utøvere til stede.

Ordningen med miljøkontakt er etablert fra Fredrikstad kommune og ordningen eksisterer også  i en rekke andre kommuner. I Gresvik IF var det daglig leder Morten Helminsen som ivret etter å innføre ordningen i håndballavdelingen. Stina Agerup er nå miljøkontakt i avdelingen på andre sesongen. Hun er den eneste i klubben som har en slik rolle, men det er ingenting i veien for at flere kan jobbe med akkurat dette. Den klubben i distriktet som er best i klassen er Trosvik IF med sine 12 miljøkontakter. Klubben har en for hvert alderstrinn.

Hvordan synes du ordningen fungerer?

Jeg synes det fungerer bra. Vi har ikke noen kjempeutfordringer i håndballavdelingen til Gresvik IF, sier Stina.

Men i løpet av de to sesongene hun har fungert i rollen har det til sammen vært snakk om fire-fem tilfeller der miljøkontakten har gått aktivt inn. I praksis fungerer det slik at hun da gjerne blir med på en trening for å se utfordringene i praksis. Det kan også være at hun tar direkte kontakt med utøver og foresatt.

Hvordan har du blitt møtt hos de foresatte?

De er som regel åpne, men det er en del språkutfordringer. Jeg har mulighet til å ta inn tolk hvis jeg føler at jeg trenger det, men ofte er det slik at det er barnet selv som er tolken. Noen ganger bruker jeg masse tid på denne oppgaven og noen ganger mye mindre.

I tillegg blir Stina Agerup brukt som en ressurs rundt lagene og har da særlig som oppgave å veilede utøverne i hvordan man skal være mot hverandre.

Stina har ingen spesiell bakgrunn for å være miljøkontakt i håndballavdelingen, men har selvfølgelig vært med på foredrag og kurs før hun begynte. I det sivile jobber hun med logistikk ved Borregaard i Sarpsborg.

Min bakgrunn er at jeg har en håndballspillende jente selv. Jeg synes denne jobben er veldig morsom og det er jo så mye flott ungdom.

Er du en sånn type som ikke kan si nei?

Jeg kan si nei når jeg føler for det, men jeg har stor arbeidskapasitet. Derfor trenger jeg ikke å si nei. Og hvis jeg skulle trenge hjelp til noe kan jeg kontakte Fredrikstad kommune, avslutter Stina og fremsnakker Trond «Kurte» Andreassen som virkelig brant for dette og var tidligere ansatt i FRID. 

Det er FRID og Fredrikstad Kommune som holder i miljøkontakt-prosjektet.

Monicka Hegge er ny miljøkontakt i GIF. Hun skal være det i fotballavdelingen. Dermed har Gresvik IF to miljøkontakter. Stina Agerup har regien i håndballavdelingen.

Monicka Hegge er den nye miljøkontakten  i fotballavdelingen

Tekst og foto: Øivind Karlsen

 

Kontakten mellom de aktive fotballspillerne, foreldre eller foresatte og idrettsforeningen er viktig. Så viktig at Gresvik IF satser på enda en miljøkontakt. Fra to år tilbake har de Stina Agerup for håndballen. Nå er det tatt grep, og Monicka Hegge skal gjøre samme jobben i fotballavdelingen.

Dette er helt nytt, og jeg setter i gang nå. Gleder meg veldig, og har tro på dette prosjektet. For det er et behov å ha en person som kan være kontakten mellom foreningen og foresatte. Alle har ikke samme bakgrunn, og integrering blir satt i fokus. Også barn og unge av norske foreldre kan ha behov for kontakt og informasjon. Vi må unngå likegyldighet blant foreldre, stille opp og informere om hva det ligger i å være med i en idrettsforening som Gresvik IF. For alle har ikke den samme oppfatningen om hva et idrettslag er og gjør. Noen ser ikke verdien som ligger der, og kan ha spørsmål om kontingenter og i noen tilfeller om hvordan barna skal kunne komme seg til og fra trening og kamp. Kan de sitte på noen – kan det gjøres en permanent ordning, som strekker seg litt over tid, for eksempel, sier en engasjert Monicka Hegge.

Lagleder-erfaring

Monicka er godt kjent med Gresvik IF og med hva som skjer og hva som er av aktiviteter i Trondalen. Her har hun et barn som er aktivt på 08-laget. Hun har vært lagleder og en ressursperson gjennom flere år. Monicka kan spillereglene, og vet hva som gjelder.

Jeg har jo blitt kjent med hyggelige mennesker i Trondalen og gjennom Gresvik IF de senere årene, og jeg har truffet mange unge spillere, der noen sliter med nevnte utfordringer. Da blir det min jobb nå å ta kontakt for å finne løsninger, kortvarige og langsiktige – og kanskje se på og løse økonomiske problemer relatert til trening og kamp. Foreldre er en del av det store bildet i Gresvik IF, og må tas med. Integrering er veldig viktig. Ikke alle kulturer stemmer overens med vår egen. Får vi flere foresatte til å bidra og få en forståelse av hva Gresvik IF tilbyr, skaper det også en et enda bedre miljø i idrettsforeningen. En god kontakt mellom meg, lagledere og hjem er viktig. Jeg kan også være med å bidra til å få en informasjonsflyt til å fungere best mulig.

Håndballen

Miljøkontakt for håndballavdelingen, Stina Agerup sier til medlemsmagasinet Gressvikingen at det i hennes tid som miljøkontakt har vært noen utfordringer, men ikke mange. Hun forteller at hun har møtt en del foresatte, og at det kan være språkutfordringer enkelte ganger,  men at har muligheter til å ta inn tolk om det trengs. Stina slår fast at ordningen fungerer bra.

 

Kontakt

Det er jo aktuelt for meg å ta kontakt med Stina for å høre hennes erfaringer, og kanskje få noen tips. Vi kan jo etter hvert utveksle erfaringer. Jeg tror dette blir veldig givende og interessant, sier Monicka Hegge.

Det er FRID og Fredrikstad kommune som holder i miljøkontakt-prosjektet.

Hva bør på agendaen som mål for en fremtidsrettet Gresvik Idrettsforening på snart 100 år?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Du ønskes velkommen til å sette mål for Gresvik IFs SAMHANDLING med eksterne aktører, inklusiv Fredrikstad Kommune/FRID/Miljøkontakter: