KONTAKTINFORMASJON GRESVIK IFOPPDATERT 05.03. 2020

HOVEDSTYRET 2020

Leder Tormod Hermansen 918 04 210 tormher@online.no
Nestleder Roy H. Jacobsen 908 89 454 rohj@hotmail.no
Sekretær Marianne Antonsen 901 87 028 mar-ant2@online.no
Økonomiansvarlig Eilen Halvorsen 993 12 426 eilengressvik@gmail.com
Styremedlem Fotball Arnie Johannesen 971 64 892 arnie@podium.no
Styremedlem Håndball Johnny Petersen 913 26 909 Peters2@online.no
Styremedlem Sykkel Hanne Holmstrøm Karlsen 900 36 852 hanne.holmstrom@gmail.com
Styremedlem Barneidrett Asbjørn Johansen 459 77 823 ajo@stormelektro.no
Styremedlem GIF-joggen Thor Gjerløw 951 48 899 tgjerlow@online.no

 

ANSATTE

Daglig leder (100 %) Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Renhold (20 %) Heidi Knudsen 980 65 240
Informasjons og samfunnskontakt (50%) Frode Holstad Hansen 906 01 080 frode@gresvikif.no

 

FOTBALL

Fotballstyret

Leder Fotballavdelingen Arnie Johannesen 971 64 892 arnie@podium.no
Styremedlem Eilen Halvorsen 993 12 426 eilengressvik@gmail.com
Styremedlem – Ungdomsleder Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Styremedlem Morten Hanssen 997 19 460 m-johanh@online.no
Styremedlem Grete Pettersen 909 59 237 greteekristin@yahoo.no
Styremedlem vara Karin Pettersen
Økonomiansvarlig Frode Holstad Hansen 906 01 080 frode@gresvikif.no
Dommerkontakt / Fairplayansvarlig Tor Atle Åslie 915 22 916

 

Fotball Trenerkoordinatorer

Trenerkoordinator Joar Dahle 915 53 239 joarda@online.no
Keepertrener
Spesialtrener Vidar Kristoffersen 905 89 609

 

Fotball Kontaktpersoner / Lagledere / Trenere

Old Boys Lagleder Jon Olsen

 

Senior Lagleder Terje Hansen 905 27 299
Senior Trener Mads Vallestrand 909 31 507 mk@kingsrod.no

 

Junior Lagleder Thor Gjerløw 951 48 899 tgjerlow@online.no
Junior Lagleder Freddy Norengren 992 46 336
Junior Lagleder Espen Endal 482 92 424
Junior Trener Tore Martinsen 412 04 752 Tore@advokat-bm.no
Junior Trener Leif Ørjan Thingbø

 

Gutter 2005 Lagleder Raymond Hansen 908 81 488 raymhan3@online.no
Gutter 2005 Lagleder Øyvind Eriksrud
Gutter 2005 Trener Raymond Hansen 908 81 488 raymhan3@online.no

 

Gutter 2006 Lagleder Espen Midtfjeld 951 59 687 espenm@viken.no
Gutter 2006 Trener Anders Mikaelsen 976 60 069 andersmikano@hotmail.com

 

Gutter 2007 Lagleder Henning Olsen 905 48 960 Henning.olsen@vg.no
Gutter 2007 Lagleder Tommy Sporsheim 916 56 571 t-spors@hotmail.com
Gutter 2007 Trener Per Arne Andreassen 406 38 827 pekkyand@gmail.com
Gutter 2007 Trener Henning Olsen 905 48 960 Henning.olsen@vg.no

 

Jenter 2007 Lagleder Tor Arne Borg 905 85 474 torarne@uteplassen.no
Jenter 2007 Trener Tor Arne Borg 905 85 474 torarne@uteplassen.no

 

Gutter 2008 Lagleder Mona Landstad 482 43 461 monalor@msn.com
Gutter 2008 Lagleder Monica Hegge 452 60 488 monicka@minwebside.com
Gutter 2008 Trener Stein Torry Kongsberg 474 50 590 stein-torry@hotmail.com
Gutter 2008 Trener Egil Landstad 466 47 262

 

Gutter 2009 Lagleder June Julusmoen 412 20 602 june@exakt-regnskap.no
Gutter 2009 Trener Bernhard Fog 403 28 509 bfog77@gmail.com

 

Jenter 2009 Lagleder Even Solerød 905 39 840 evesole@online.no
Jenter 2009 Trener Even Solerød 905 39 840 evesole@online.no

 

Gutter 2010 Lagleder Christina Barrabes 419 16 060 Cristina.barrabes@multiconsult.no
Gutter 2010 Trener Andreas Johnson 400 41 312 Andreas.johnson@gmail.com

 

Gutter 2011 Lagleder Dan Mario Røian 451 51 111 dmr@gronnjobb.no
Gutter 2011 Trener Mads Vallestrand 909 31 507 mk@kingsrod.no

 

HÅNDBALL

Håndballstyret

Leder Håndballavdelingen Johnny Petersen (HJ05) 913 26 909 Peters2@online.no

johnny.petersen@fosby.no

Nestleder Jon Røed (HJ06) 991 17 080 jon@bercato.no
Styremedlem – Dugnad, kiosk kontakt Susanne Hansen (HJ07) 991 68 667 suhansen@online.no
Styremedlem Cecilie Sperlin (HJ04) 957 95 922 cs@dammyrbygg.no
Styremedlem – Arrangements- og oppstartsansvarlig Trond Sveberg (HJ03, HJ09) 913 61 327 trosvebe@online.no

 

Styremedlem Karoline B. Helminsen
(Trener HJ04)
934 46 549 karo.hel@hotmail.com
Styremedlem – Økonomiansvarlig Petter Agerup (HJ05) 994 95 949 petter.agerup@nortura.no
Styremedlem Monica Engdal (HJ01) 977 30 981 moengdal@online.no
Styremedlem – Dommerkontakt og
Barnekamp veileder
Jan Roar Grønberg 482 52 195 janroarg@cargonet.no

 

Styremedlem Magne Wiklund 918 22 918 magnewiklund@gmail.com
Styremedlem Thor Øyvind Stene (HJ10) 995 88 258 thor@stenestaal.no

 

Håndball Trenerkoordinatorer

Trenerkoordinator 13-19 år Jan Erik Fossum Jr. 473 34 783 fossum.jr@gmail.com
Trenerkoordinator yngre årganger tom 12 år Karoline B. Helminsen 934 46 549 karo.hel@hotmail.com

 

 

Håndball Kontaktpersoner / Lagledere / Trenere

Senior Damer  Lagleder Silje Halvorsen    
Senior Damer  Trener Håvard Berge 472 76 762 haavbe2@online.no

 

Jenter 2003 Lagleder Malin Vegarud 951 67 767  
Jenter 2003 Lagleder Henrik Andreassen 930 42 411 bmw@fredfiber.net
Jenter 2003 Hovedtrener Jan Erik Fossum Jr 473 34 783 fossum.jr@gmail.com
Jenter 2003 Hjelpetrener Cathrine Åneby 907 42 042 cathrine.aneby@hotmail.com

 

Jenter 2004 Lagleder Lene Kristin Lindberg 901 37 656 Lene_kristin.lindberg@rochedc.com
Jenter 2004 Trener Nina Jensen 986 30 993 Ninajensen7878@gmail.com

 

Jenter 2005 Lagleder Stina Agerup 951 71 757 stagerup@online.no
Jenter 2005 Lagleder Kathrine Daae Hoff 922 26 326 kdhoff@broadpark.no
Jenter 2005 – Hovedtrener Thomas Næss 909 40 733 Thomas.andersen.naess@gmail.com
Jenter 2005 – Hjelpetrener Linn Mari Andersen Øia 924 71 190  
Jenter 2005 – Hjelpetrener Tonje Hurrød Larsen 909 39 218 tonjehurrdlarsen@gmail.com

 

Jenter 2006 Lagleder Magnus Andreassen 986 28 591 magnusna@hotmail.com
Jenter 2006 Dugnad Tina Mari Ruud Helminsen 468 18 734  
Jenter 2006 Økonomi Kristin Aas 988 42 507  
Jenter 2006 Hovedtrener Glenn André Tallhaug 480 50 311  
Jenter 2006  Hjelpetrener/Lagleder Magnus Andreassen 986 28 591 magnusna@hotmail.com
Jenter 2006 Hjelpetrener/Lagleder Jon Røed 991 17 080 jon@bercato.no
Jenter 2006 Hjelpetrener/Lagleder Ann-Christin Schanche 991 03 385  

 

Jenter 2007 Lagleder Susanne Hansen 991 68 667 suhansen@online.no
Jenter 2007 Trener Ole Ask Wernersen 971 61 983  

 

Jenter 2008 Lagleder Vidar Jensen 957 99 119 Kjel-je3@online.no
Jenter 2008 Hovedtrener Karoline Bjerketvedt Helminsen 934 46 549 karo.hel@hotmail.com
Jenter 2008 Hjelpetrener/Lagleder Cathrine Stabell Mikalsen 482 99 029 c.stabell@hotmail.com
Jenter 08  Hjelpetrener/Lagleder Kjersti Irene Karlsen 976 09 607 Kjersti1975@live.no

 

Jenter 2009  Lagleder/trener Trond Sveberg 913 61 327 trosvebe@online.no

tsv@bama.no

Jenter 2009  Lagleder/trener Nina Asbjørnsen 977 61 276 Nina.asbjornsen83@gmail.com
Jenter 2009 Hjelpetrener Ole-Petter Edvartsen 990 25 493 Olepetter59@hotmail.com
Jenter 2009 Hjelpetrener Tor Arne Haugo 415 17 661 Tor.arne.haugo@dahles-auto.no
Jenter 2009 Lagleder/trener Elisabeth Andresen 980 10 301 lenafjellet@hotmail.com

 

Jenter/Gutter 2010 Lill Mari Ullerud 995 05 860 lul@sifag.no
Jenter/Gutter 2010 Hovedtrener Magne Wiklund 918 22 918 magnewiklund@gmail.com
Jenter/Gutter 2010  Hovedtrener Thor Øyvind Stene 995 88 258 thor@stenestaal.no
Jenter/Gutter 2010 Hjelpetrener Cato Brekke Andersen 970 08 282 kjedekollisjon@gmail.com
Jenter/Gutter 2010 Hjelpetrener Hanne Persdatter Alvik 401 67 971 Hanne.persdatter.alvik@gmail.com
Jenter/Gutter 2010 Hjelpetrener Camilla Svennevik 416 04 141 svennevik@yahoo.com
Jenter/Gutter 2010 Hjelpetrener Maria Kongsberg 952 86 292 Maria_jonassen@hotmail.com
Gutter 2010 Lagleder Hanne-Guro Gellein Berg
Gutter 2010 Trener

 

SYKKEL

Leder Sykkelavdelingen Hanne Holmstrøm Karlsen 900 36 852 hanne.holmstrom@gmail.com
Nestleder Rasmus Leiro 482 99 021 rasmus.leiro@gmail.com
Sekretær Marius Larsen 916 73 617 mariusl@gmail.com
Styremedlem Pål Valbjørk 908 50 630 pal.valbjork@gmail.com
Styremedlem Thomas Lund Sigdestad 982 36 011 tsi@enonic.com
Styremedlem Siv Elisabeth Nygaard 476 30 745 seli-ny@online.no

 

BARNEIDRETT

Leder Barneidrettsgruppa Asbjørn Johansen 459 77 823 ajo@stormelektro.no
Styremedlem Dan Mario Røian
Styremedlem Magnus Pettersen
Styremedlem Julie Rydin Hansen
Styremedlem Thomas Johnson
Styremedlem Tor-Kristian Gulbrandsen
Styremedlem Line Johansen
Fagansvarlig Barneidrett Silje Lægreid 482 73 619 silje_legreid@hotmail.com

 

Lagledere og trenere

Gutter 12 – Lagleder Dan Mario Røian
Gutter 12 – Trener Cecilie V Andresen 977 61 241 cecvnils@online.no
Jenter 12 – Lagleder Asbjørn Johansen 459 77 823 ajo@stormelektro.no
Jenter 12 – Trener
Gutter 13 – Lagleder Magnus Pettersen 993 70 190 magnus@trucktech.no
Gutter 13 – Trener
Jenter 13 – Lagleder Thomas Johnsen 932 47 174 Thomas.a.johnsen@hotmail.com
Jenter 13 – Hovedtrener Hanne Karlsen 976 98 134 Hanneak@ostfoldfk.no
Jenter 13 – Hjelpetrener Thomas Johnsen 932 47 174 Thomas.a.johnsen@hotmail.com
Jenter 13 – Hjelpetrener Kent Simonsen 977 98 410 Kentsimonsen@hotmail.com

 

Jenter 13 – Hjelpetrener Ole Jonny Andersen 913 02 621 Ole-jonny-andersen@meny.no
Jenter 13 – Hjelpetrener Tina Helle 980 24 664 Tinahelle@yahoo.com
Gutter 2014 Lagleder Julie Rydin Hansen
Jenter 2014 Lagleder Tor-Kristian Gulbrandsen
Mix 2015 Lagleder Line Johansen

 

GIF-JOGGEN

Leder Roar Olsen 950 36 260 roarstuols@gmail.com
Styremedlem Thor Gjerløw 952 48 899 tgjerlow@online.no
Styremedlem Freddy Norenberg 992 46 336
Styremedlem Bengt Ove Gulland 473 71 213

 

 

RÅD, UTVALG, GRUPPER OG KOMITEER

Medaljeråd (Valgt for 3 år i 2019)

Leder Kjell Ådne Hansen 905 25 112
Medlem Gunnar Femtehjell 952 84 755
Medlem Kåre Johansen 954 99 664
Medlem Arve Paulsen 416 92 800
Medlem Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net

 

 

Husstyret

Leder Husstyret Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Medlem Arve Paulsen 416 92 800
Medlem Kåre Johansen 954 99 664
Medlem Gunnar Femtehjell 952 84 755
Medlem Einar Torgersen 988 61 259
Medlem Dag Jostem 473 81 792

 

Valgkomite

Leder Eilev Pettersen 957 67 228 eilev.pettersen@gmail.com
Medlem Fotball Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Medlem Håndball Stig Grønvold 934 96 148
Varamedlem Linn-Anett Larsen

 

Kontrollkomité

Medlem Lillian Ovell 970 47 380  
Medlem Hilde Rossing 924 05 374 hiro@cowi.no
Varamedlem Kjetil Føreid 990 94 986 kforeid@online.no

 

Webgruppe

Leder Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Medlem Frode Holstad Hansen 906 01 080 frode@gresvikif.no

gressvikingen@gresvikif.no

Medlem Kjetil Føreid 990 94 986 kforeid@online.no
Medlem Rune Solbrekke 971 16 737 runesolbrekke@hotmail.com
Medlem Gudmundur Hallur Kjartansson 922 97 492 kjartans@online.no

 

 

Markedsutvalg

Leder Frode Holstad Hansen 906 01 080 frode@gresvikif.no

gressvikingen@gresvikif.no

Medlem Kjetil Føreid 990 94 986 kforeid@online.no
Medlem Rune Solbrekke 971 16 737 runesolbrekke@hotmail.com
Medlem John Morten Johannessen
Medlem Lasse Steve
Medlem Knut Gulbrandsen