KONTAKTINFORMASJON GRESVIK IF – OPPDATERT 22.07. 2022

HOVEDSTYRET 2022

Leder Tormod Hermansen 918 04 210 tormher@online.no
Nestleder Roy H. Jacobsen 908 89 454 rohj@hotmail.no
Sekretær Marianne Antonsen 901 87 028 mar-ant2@online.no
Økonomiansvarlig Eilen Halvorsen 993 12 426 eilengressvik@gmail.com
Styremedlem Fotball Arnie Johannesen 971 64 892 arnie.johannessen@gmail.com
Styremedlem Håndball Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Styremedlem Sykkel Hanne Holmstrøm Karlsen 900 36 852 hanne.holmstrom@gmail.com
Styremedlem GIF-joggen Thor Gjerløw 951 48 899 tgjerlow@online.no

 

ANSATTE

Daglig leder (100 %) Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Renhold (20 %) Heidi Knudsen 980 65 240
Gressvikingen (5%) Frode Holstad Hansen 906 01 080 frode@gresvikif.no

 

FOTBALL

Fotballstyret

Leder Fotballavdelingen Arnie Johannesen 971 64 892 arnie.johannessen@gmail.com
Styremedlem Eilen Halvorsen 993 12 426 eilengressvik@gmail.com
Styremedlem – Sportslig leder Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Styremedlem Magnus Nilsen
Styremedlem – Ungdomsleder Robert Frorud 977 07 230 Robert.frorud@solid.no
Styremedlem Grete Pettersen 909 59 237 greteekristin@yahoo.no
Styremedlem Karin P Martinsen 412 61 923 karinpmartinsen@gmail.com
Styremedlem Merete Eriksen
Styremedlem Jarl Persson
Dommerkontakt / Fairplayansvarlig Tor Atle Åslie 915 22 916 sjefs_tor@hotmail.com

 

Fotball Trenerkoordinatorer

Trenerkoordinator Joar Dahle 915 53 239 joarda@online.no
Keepertrener Samuel Dirscher (Innleid fra FFK)
Spesialtrener Vidar Kristoffersen 905 89 609

 

Fotball Miljøkontakt

Miljøkontakt Monicka Hegge 452 60 488 monicka@minwebside.no

 

Fotball Trenere, Lagledere, Kontaktpersoner

Old Boys Lagleder Jon Olsen 911 47 519

 

Senior Herrer 1 Lagleder Kristian Bolstad
Senior Herrer 2 Lagleder Rune Solbrekke
Senior Trener Mads Vallestrand 909 31 507 mads.vallestrand@brennes.no
Senior Trener Tore Martinsen 412 04 752 Tore@advokat-bm.no
Kontaktperson Senior Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net

 

Trener Junior KM
Kontaktperson Jr KM Espen Eldal 482 92 424 Espeneldal@hotmail.com

 

Trener Junior Bredde Sindre Ødegård 901 62 019 futsindre@hotmail.no
Kontaktperson Jr Bredde Espen Eldal 482 92 424 Espeneldal@hotmail.com

 

Trener Gutt 16 Per Arne Andreassen 406 38 827 pekkyand@gmail.com
Kontaktperson Gutt 16 Espen Midtfjeld 951 59 687 espenm@viken.no

 

Trener Gutt 15 KM Henning Olsen 905 48 960 Henning.olsen@vg.no
Kontaktperson Gutt 15 KM Trond Hermansen 901 96 675 Trond.hermansen@rpc-superfos.com

 

Trener Gutt 14 7er Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Lagleder Gutt 14 Trond Hermansen 901 96 675 Trond.hermansen@rpc-superfos.com
Kontaktperson Gutt 14 Henning Olsen 905 48 960 Henning.olsen@vg.no

 

Trener Jenter 15 Regional Christian Lorentsen 466 48 454 Christian.lorentsen@gmail.com
Kontaktperson Jenter 15 KM Regional Tor Arne Borg 924 56 418 torarne@uteplassen.no

 

Trener Jenter 14/15 Bredde Einar Lie 473 00 011 kamala@bronson.no
Kontaktperson Jenter 14/15 Bredde Tor Arne Borg 924 56 418 torarne@uteplassen.no

 

Trener Gutter 13 KM Bernhard Fog 403 28 509 bfog77@gmail.com
Kontaktperson Gutter 13 KM Pål Vermedal 482 09 700 Paal41@hotmail.com

 

Trener Jenter 12 Blå Even Solerød 905 39 840 evesole@online.no
Kontaktperson Jenter 12 Blå Ole Jørgen Holøs

 

Trener Jenter 12 Hvit Even Solerød 905 39 840 evesole@online.no
Kontaktperson Jenter 12 Hvit Ole Jørgen Holøs

 

Trener Gutt 12 Blå Andreas Johnson 400 41 312 Andreas.johnson@gmail.com
Lagleder Gutt 12 Blå Linda Kristine Karlsen 909 31 135
Kontaktperson Gutt 12 Blå Fredrik Bjørnstad 922 62 188

 

Trener Gutt 12 Hvit og Gutt 11 Blå Mads Vallestrand 909 31 507 mads.vallestrand@brennes.no
Trener Gutt 12 Hvit og Gutt 11 Blå Dan Mario Røian 451 51 111 dmr@gronnjobb.no

 

Trener Gutt 10 Blå og Hvit Jørgen Andersen Marto120670@gmail.com
Lagleder Gutt 10 Blå og Hvit Marianne Storm 995 14 266 Loken_40@hotmail.com

 

Trener Gutt 9 år
Lagleder Gutt 9 år Magnus Pettersen 993 70 190 Magnus@trucktech.no

 

Trener Gutt 8
Lagleder Gutt 8 Pål-Christian Dahlby 913 77 711 dahlby@autodata-as.no

 

 

HÅNDBALL

Håndballstyret

Leder Håndballavdelingen Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Sekretær
Økonomiansvarlig Christer Sollie-Olsen 974 75 776 tobnik@outlook.com
Styremedlem – Arrangements- og oppstartsansvarlig Trond Sveberg (HJ03, HJ09) 913 61 327 trosvebe@online.no

 

Marked- og mediaansvarlig Magne Wiklund 918 22 918 magnewiklund@gmail.com
Sportslig ansvarlig Veronica Sævold 924 88 466 Veronica.s@hotmail.com
Dommeransvarlig Kristoffer Helminsen 986 43 006 kristofferhelminsen@gmail.com
Kioskansvarlig Even Solerød 905 39 840 evesole@online.no

 

Håndball Trenerkoordinatorer

Trenerkoordinator 13-19 år Jan Erik Fossum Jr. 473 34 783 fossum.jr@gmail.com
Trenerkoordinator yngre årganger tom 12 år Karoline B. Helminsen 934 46 549 karo.hel@hotmail.com

 

Håndball Miljøkontakt

Miljøkontakt Håndball Hanne Persdatter Alvik 401 67 971 hanne.persdatter.alvik@gmail.com

 

Håndball Kontaktpersoner / Lagledere / Trenere

Senior Damer Lagleder Silje Halvorsen 917 77 563 Silje.marie.halvorsen@hotmail.com
Senior Damer Trener Martine Anthonsen 904 73 448 Martine_A_94@hotmail.com

 

Jenter 2005 Lagleder Kathrine Daae Hoff 922 26 326 kdhoff@broadpark.no
Jenter 2005 – Hjelpetrener Tonje Hurrød Larsen 909 39 218 tonjehurrdlarsen@gmail.com

 

Jenter 2006 Lagleder Tina Mari Ruud Helminsen 468 18 734 Tina.helminsen@gmail.com
Jenter 2006 Hovedtrener Jan Erik Fossum Jr 473 34 783 fossum.jr@gmail.com

 

Jenter 2007 Lagleder Susanne Hansen 991 68 667 suhansen@online.no
Jenter 2007 Trener Jan Erik Fossum Jr 473 34 783 fossum.jr@gmail.com

 

Jenter 2008 Lagleder Vidar Jensen 957 99 119 Kjel-je3@online.no
Jenter 2008 Hovedtrener
Jenter 2008 Hjelpetrener Cathrine Stabell Mikalsen 482 99 029 c.stabell@hotmail.com
Jenter 2008 Hjelpetrener Kjersti Irene Karlsen 976 09 607 Kjersti1975@live.no

 

Jenter 2009 Lagleder Trond Sveberg 913 61 327 TrondKetil.Sveberg@bama.no
Jenter 2009 Trener
Jenter 2009 Trener Nina Asbjørnsen 977 61 276 Nina.asbjornsen83@gmail.com
Jenter 2009 Hjelpetrener Ole-Petter Edvartsen 990 25 493 Olepetter59@hotmail.com
Jenter 2009 Hjelpetrener Tor Arne Haugo 415 17 661 Tor.arne.haugo@dahles-auto.no
Jenter 2009 Trener Elisabeth Andresen 980 10 301 lenafjellet@hotmail.com

 

Jenter 2010 Lagleder Lill Mari Ullerud 995 05 860 lul@sifag.no
Jenter 2010 Lagleder Magne Wiklund 918 22 918 mw@stormelektro.no
Jenter 2010

Trener

Kaja Næss Kaja.naess@gmail.com

 

Jenter 2011 Lagleder Christer Sollie-Olsen 974 75 776 tobnik@outlook.com
Jenter 2011 Trener Ann-Christin Schanche 991 03 385

 

Jenter 2012 Lagleder Asbjørn Johansen 459 77 823 ajo@stormelektro.no
Jenter 2012 Trener Magnus Hagen 454 77 516 Magnus.hagen@wilo

 

Jenter 2013 Lagleder Monika Solbrekke Holøs 419 08 249 monikasolbrekke@hotmail.com
Jenter 2012 Trener

 

SYKKEL

Leder Sykkelavdelingen Hanne Holmstrøm Karlsen 900 36 852 hanne.holmstrom@gmail.com
Nestleder Rasmus Leiro 482 99 021 rasmus.leiro@gmail.com
Sekretær Marius Larsen 916 73 617 mariusl@gmail.com
Styremedlem Pål Valbjørk 908 50 630 pal.valbjork@gmail.com
Styremedlem Thomas Lund Sigdestad 982 36 011 tsi@enonic.com
Styremedlem Siv Elisabeth Nygaard 476 30 745 seli-ny@online.no

BALL OG LEK

Fagansvarlig Barneidrett Silje Lægreid 482 73 619 silje_legreid@hotmail.com
Nestleder Hovedstyret Roy H. Jacobsen 908 89 454 rohj@hotmail.no
Gruppeleder Fotball Arnie Johannesen 971 64 892 arnie.johannessen@gmail.com
Gruppeleder Håndball Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Trenerkoordinator Fotball Joar Dahle 915 53 238 joarda@online.no
Trenerkoordinator Håndball Karoline Bjerketvedt Helminsen 934 46 549 karo.hel@hotmail.com
Daglig leder Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no

 

Lagledere og trenere

Gutter 2014 Lagleder Julie Rydin Hansen 957 99 699 julierydin@gmail.com
Jenter 2014 Lagleder Tor-Kristian Gulbrandsen

 

Gutter 2015 Lagleder Fredrik Bjørnstad
Jenter 2015 Lagleder Silje Lægreid 482 73 619 Silje_legreid@hotmail.com
2015 Hovedtrener Silje Lægreid 482 73 619 Silje_legreid@hotmail.com
2015 Trener Anita Åsen 922 20 987 Anitaaasen@gmail.com
2015 Trener Cathrine Mikaelsen 977 37 900 Cmikaelsen@yahoo.no
2015 Trener Frode Bjørland 924 35 878 Frodebjorland@hotmail.com
2015 Trener Madeleine Næss Kristiansen 970 18 330 Naess_89@hotmail.com
2015 Trener Magnus Hagen 454 77 516 Magnusnysethhagen@gmail.com
2015 Trener Maiken Rosenvinge 984 95 946 Maiken.rosenvinge@outlook.co
2015 Trener Rune Solbrekke 971 16 737 Runesolbrekke@hotmail.com
2015 Trener Simen Sandvik 913 37 507 Simensandvik@icloud.com

 

Gutter 2016 Lagleder Jørgen Rieck
Jenter 2016 Lagleder Marthe Elise Solberg

 

2017 Mix Lagleder Asbjørn Johansen 459 77 823 ajo@stormelektro.no

 

GIF-JOGGEN

Leder Roar Olsen 950 36 260 roarstuols@gmail.com
Styremedlem Thor Gjerløw 952 48 899 tgjerlow@online.no
Styremedlem Freddy Norenberg 992 46 336 norenber@online.no
Styremedlem Bengt Ove Gulland 473 71 213

 

RÅD, UTVALG, GRUPPER OG KOMITEER

Medaljeråd (Valgt for 3 år i 2022)

Leder Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Medlem Gunnar Femtehjell 952 84 755
Medlem Knut Gulbrandsen 911 16 373
Medlem Kåre Johansen 954 99 664
Medlem Henning Olsen

 

Husstyret

Leder Husstyret Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Medlem Arve Paulsen 416 92 800
Medlem Kåre Johansen 954 99 664
Medlem Gunnar Femtehjell 952 84 755
Medlem Torbjørn Johannessen

 

Valgkomite

Leder Eilev Pettersen 957 67 228 eilev.pettersen@gmail.com
Medlem Fotball Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Medlem Håndball Renate Tomasli 456 30 148
Varamedlem Linn-Anett Larsen

 

Kontrollkomité

Medlem Lillian Ovell 970 47 380  
Medlem Hilde Rossing 924 05 374 hiro@cowi.no
Varamedlem Einar Kristiansen 480 57 702  

 

Webgruppe

Leder Morten Helminsen 932 78 333 kontoret@gresvikif.no
Medlem Frode Holstad Hansen 906 01 080 frode@gresvikif.no

gressvikingen@gresvikif.no

Medlem Kjetil Føreid 990 94 986 kforeid@online.no
Medlem Rune Solbrekke 971 16 737 runesolbrekke@hotmail.com
Medlem Gudmundur Hallur Kjartansson 922 97 492 kjartans@online.no