KONTAKTINFORMASJON GRESVIK IF – OPPDATERT 29.03. 2024

HOVEDSTYRET 2024

 

Leder Tormod Hermansen 918 04 210 tormher@online.no
Nestleder Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Sekretær Janne Johannesen 943 19 475
Styremedlem Morten Helminsen 932 78 333 helminsen.morten@fredfiber.net
Styremedlem Katrine Vanberg 913 21 456 kathrine.olsen@hotmail.com
Styremedlem Fotball Pål Vemund Vermedal 482 09 700 paal41@hotmail.com
Styremedlem Håndball Magne Wiklund 918 22 918 magnewiklund@gmail.com
Styremedlem Sykkel Hanne Holmstrøm Karlsen 900 36 852 hanne.holmstrom@gmail.com
Styremedlem GIF-joggen Thor Gjerløw 951 48 899 tgjerlow@online.no

ANSATTE

Daglig leder (100 %) Fredrik Bjørnstad 922 62 188 kontoret@gresvikif.no
Samfunnskontakt (prosjekt) Sebastian Møklegård 412 18 270 sebastian@gresvikif.no

FOTBALL

Fotballstyret

Leder Fotballavdelingen Pål-Vemund Vermedal 482 09 700 paal41@hotmail.com
Styremedlem Rune Solbrekke 971 16 737 runesolbrekke@hotmail.com
Styremedlem Gry Ekstrand 902 42 049
Styremedlem – Sportslig leder Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Styremedlem Magnus Nilsen
Styremedlem Mads Vallestrand 909 31 507
Styremedlem Henning Olsen
Dommerkontakt / Fairplayansvarlig Jarl Persson
Trenerveileder Joar Dahle 915 53 238 joarda@online.no

Kiosk Trondalen

Kioskansvarlig Grethe Pettersen 909 59 237

Fotball Miljøkontakt

Miljøkontakt Elisabeth Andresen  980 10 301

 

Fotball  Lagledere

Old Boys Jon Olsen 911 47 519

 

Senior Herrer 1 Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Senior Herrer 2 Espen Midtfjeld 951 59 687 espenm@viken.no
Senior Trener Tore Martinsen 412 04 752 tore@advokat-bm.no

 

Junior Herrer Espen Eldal 482 92 424 espeneldal@hotmail.com
Junior Herrer Espen Midtfjeld 951 59 687 espenm@viken.no

 

Gutter 08/09 Pål Vermedal 482 09 700 Paal41@hotmail.com

 

Gutter 10 Kathrine Vanberg 913 21 456 Kathrine.olsen@hotmail.com
Gutter 11 Christian Rønning
Gutter 12 Marius Gulbrandsen
Gutter 13 Magnus Pettersen 993 70 190 magnus@trucktech.no
Gutter 14 Renate Mårtensson
Gutter 15 Marius Hustad

 

Jenter 09 Even Solerød 905 39 840 evesole@online.no

 

HÅNDBALL

Håndballstyret

Leder Håndballavdelingen  Magne Wiklund 918 22 918 magnewiklund@gmail.com
Nestleder Daniel Trandum 971 23 499
Styremedlem Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Styremedlem

Styremedlem

Patrik Trandum

Christoffer Johansen

976 33 992

 

 patrik.trandum@gmail.com

 

Arrangements-ansvarlig Trond Sveberg 913 61 327 trosvebe@online.no
Sportslig leder Veronica Sævold 924 88 466 Veronica.s@hotmail.com
Dommerkontakt
Kioskansvarlig Linda Kristiansen 413 16 438

 

Håndball Trenerkoordinatorer

Trenerkoordinator yngre årganger tom 12 år Karoline B. Helminsen 934 46 549 karo.hel@hotmail.com

 

Håndball Miljøkontakt

Miljøkontakt Håndball Hanne Persdatter Alvik 401 67 971 hanne.persdatter.alvik@gmail.com

 

Håndball Lagledere

Senior Damer Monica Kirkerød

 

Jenter 08/09 Tor Arne Haugo

 

Jenter 08/09 Trond Sveberg 913 61 327 trosvebe@online.no

   

Jenter 2010 Magne Wiklund 918 22 918 magnewiklund@gmail.com

 

Jenter 2011 Daniel Trandum 974 75 776 tobnik@outlook.com

 

Jenter 2012 Asbjørn Johansen 459 77 823 ajo@stormelektro.no

 

Jenter 2013 Monika Solbrekke Holøs 419 08 249 monikasolbrekke@hotmail.com
Jenter 2014

 

Gutter 2014

 

Jenter 2015

Tor-Kristian Gulbrandsen

 

Cecilie Velgaard Andresen

Madeleine Næss Kristiansen

 

SYKKEL

Leder Sykkelavdelingen Hanne Holmstrøm Karlsen 900 36 852 hanne.holmstrom@gmail.com
Nestleder Rasmus Leiro 482 99 021 rasmus.leiro@gmail.com
Sekretær Marius Larsen 916 73 617 mariusl@gmail.com
Styremedlem Pål Valbjørk 908 50 630 pal.valbjork@gmail.com
Styremedlem Thomas Lund Sigdestad 982 36 011 tsi@enonic.com
Styremedlem Siv Elisabeth Nygaard 476 30 745 seli-ny@online.no

 

BALL OG LEK

Fagansvarlig Barneidrett Sebastian Møklegård 412 18 270 sebastian@gresvikif.no
Nestleder Hovedstyret Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Gruppeleder Fotball Pål-Vemund Vermedal 482 09 700 Paal41@hotmail.com
Gruppeleder Håndball Magne Wiklund 918 22 918  magnewiklund@gmail.com
Trenerkoordinator Fotball Joar Dahle 915 53 238 joarda@online.no
Trenerkoordinator Håndball Karoline Bjerketvedt Helminsen 934 46 549 karo.hel@hotmail.com
Daglig leder Fredrik Bjørnstad 922 62 188 kontoret@gresvikif.no

 

GIF-JOGGEN

Leder Roar Olsen 950 36 260 roarstuols@gmail.com
Styremedlem Thor Gjerløw 952 48 899 tgjerlow@online.no
Styremedlem Freddy Norenberg 992 46 336 norenber@online.no
Styremedlem Bengt Ove Gulland 473 71 213

 

 RÅD, UTVALG, GRUPPER OG KOMITEER

Medaljeråd (Valgt for 3 år i 2022)

Leder Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Medlem Gunnar Femtehjell 952 84 755
Medlem Knut Gulbrandsen 911 16 373 knut.gulbrandsen@snaeurope.com
Medlem Kåre Johansen 954 99 664
Medlem Henning Olsen

 

Husstyret

Leder Husstyret Fredrik Bjørnstad 922 62 188 kontoret@gresvikif.no
Medlem Arve Paulsen 416 92 800
Medlem Kåre Johansen 954 99 664
Medlem Gunnar Femtehjell 952 84 755
Medlem Torbjørn Johannessen
Medlem Jan Spydevold
Medlem Terje Spydevold
Medlem Jon Olsen

 

Valgkomite

Leder Eilev Pettersen 957 67 228 eilev.pettersen@gmail.com
Medlem Fotball Morten Køllis Johannessen 483 25 512 morten@nett-tjenester.net
Medlem Håndball
Varamedlem Linn-Anett Larsen

 

Kontrollutvalg

Medlem Lillian Ovell 970 47 380  
Medlem Hilde Rossing 924 05 374 hiro@cowi.no
Varamedlem Einar Kristiansen 480 57 702