Ekstern samhandlingspartner av GIF. Trykk ev. på logoen og deres forside på hjemmesiden åpner seg i ny fane.

Gresvik IF henter og får tilført verdifull kompetanse og støttestrukturer fra det relasjonelle nettverket blant de ansatte i Region Øst – Håndball. Trykk ev på bildet og du havner på deres hjemmeside

Her er eksempel på hva Region Øst Håndball har av bidrag, støttestruktur og tilrettelegging for god kvalitativ drift av Gresvik Idrettsforening;

 

 

GOD STØTTESTRUKTUR FOR HELHETEN OG SAMMENHENGENE I FORNUFTIG SPORTSLIG UTVIKLING: At Gresvik Idrettsforening har tilgang til utvikling, kunnskap og kompetanse gjennom Norges Hånballforbund – Region Øst – er GIF takknemlig for. Trykk ev på linken og siden åpner seg i ny fane – velg deretter «Utvikling» om du vil se mer av helheten og sammenhengene i sportslig utvikling Håndball.

 

Ett av flere eksempel på god støttestruktur og stillas i form av kunnskap og kompetanse med mål om fornuftig sportslig utvikling, er å være bevisst sin utviklingstrapp. Denne kompetansen er overført til Gresvik Idrettsforening av Norges Håndball forbund region Øst. Under følger en interessant artikkel om nettopp utviklingstrappa:

 

Velkommen til trappa

NHF har utviklet en spillerutviklingstrapp for 13-15 år. Utviklingstrappen er laget med tanke på Soneutviklingsiljøer (SUM)i regionene og inneholder åtte ulike økter for hvert årstrinn. Hver økt tar for seg et hovedtema. Utviklingstrappen som helhet er bygget med det vi mener er en god fordeling mellom fysisk trening, teknisk trening og spilltrening. I tillegg til selve øktene inneholder også hvert trinn en rammeplan som forteller noe om innhold og prioriteringer som kan være fornuftig på de ulike trinnene.

Vi mener at utviklingstrappen inneholder mye stoff som bør være svært relevant for klubblag på de aktuelle nivåene. Hver økt inneholder flere øvelser enn det man behøver på en trening, slik at de 8 eksempeløktene i realiteten kan gi grunnlag for minst 16 ulike økter.

Øktene er bygget opp med en veiledende fordeling mellom fysisk, teknisk og taktisk trening. Vi har imidlertid valgt å bruke begrepene basisferdighet, teknikktrening og spilltrening.

Les ev mer om håndballens utviklingstrapp i ny fane ved å følge DENNE LINKEN

 

 

 

Fotballen i Gresvik Idrettsforening har erfaringsutveksling og deler iblant felles og allmenn gyldig kompetanse med håndballen i GIF – men støtter seg i all hovedsak til Norges Fotballforbund V/ Region Østfold – Fotball

 

 

NFF Østfold – (Kretsen) er en av flere eksterne samhandlingspartnere i Gresvik IF som tilrettelegger gode rammebetingelser og støttestrukturer for klubben. Trykk ev på logoen og forsiden på deres hjemmeside åpner seg i ny fane.

 

 

 

Her er eksempel på hva det relajoneøle nettverket i Region Østfold Fotball har av bidrag, støttestruktur og tilrettelegging for god kvalitativ drift av Gresvik Idrettsforening – Konseptet Kvalitetsklubb – et allment gyldig konsept for alle i GIF, uavhengig av idrettsgren, etter GIFs oppfatning;

 

 

 

Det relasjonelle nettverket av kompetanse i NFF v/Region Øst har tilrettelagt gode rammebetingelser for Gresvik IF, slik at vi kan danne oss selv til å bli en kvalitetsklubb i alle ledd. Gresvik IF har valgt å benytte seg av denne kompetansen i en større helhet enn kun driften av enheten Fotball. For Gresvik IF vet at alt henger sammen med alt i et mer helhetlig bilde. Og at elementene Aktivitet er sammenvevd med elementene Organisasjonsutvikling, Samfunn og Verdi arbeid samt Kompetanse i klubben. Om du vil lese mer om kvalitetsklubb konseptet stå trykk på bildet og du havner på Region Øst Fotball sine sider om kvalitetsklubb konseptet.

 

Her er et eksempel på hva det relajoneøle nettverket i Region Øst Fotball kan bidra med av kunnskap – konkret en forventning om at Gresvik IF bør ha klubbhåndbøker:

 

Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for Kvalitetsklubb

Hvorfor? 

Klubbhåndboka skal beskrive de overordnede rammebetingelser og retningslinjer i klubbens drift og aktivitet. En god klubbhåndbok gjør det enklere å lede i klubbhverdagen, og den skal være et oppslagsverk som beskriver hvem klubben er.

Veiledning 

Klubbhåndboka vil gjøre det tydeligere for klubbens medlemmer å vite hva og ikke minst hvordan man skal forholde seg til klubbstrukturene. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige gjennom gode og tydelige rollebeskrivelser. En klubbhåndbok skal være levende, og være mulig å videreutvikle og endre på. Skal klubbhåndboken utgjøre en forskjell i hverdagen så må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at innholdet er kjent og at dette praktiseres i den daglige aktiviteten. Den skal implementeres som en naturlig del av klubbens møteplasser for trenere, lagledere, foreldre og ledere. Klubbhåndboken og innholdet skal formidles på en tydelig og forståelig måte.

 

 

 

Her er synlige bevis på at Gresvik IF har tatt rådene fra det kompetente og relasjonelle nettverket i Region Øst – Fotball på alvor. Trykk på en av GIFs klubbhånbøker og du kan lese innholdet:

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å lese innholdet i de ulike klubbhåndkbøkene i Gresvik Idrettsforening så trykk på de ulike bildene.

 

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Har du eller dere mål om innhold eller form på Gresvik IFs samhandling med de ulike kretsene så vennligst bidra med ditt medansvar og påvirkning til fremtidens klubbkultur i Gresvik IF!