Hva er kvalitet ?

«Enkelt sagt er kvalitet evnen til å tilfredsstille brukerene sine krav og forventninger»

Det norske leksikon.

 

 

Hvordan sikrer Gresvik Idrettsforening at foreningen leverer

god kvalitet til de ulike brukergruppene og brukerene av

klubben ?

Klubben tror at en dynamisk og kontinuerlig to-veis dialog med de ulike brukergruppene vil sikre økt kvalitet og tilfredshet i klubben.

 

 

 

 

 

Et kjennetegn og synlig bevis på at Gresvik Idrettsforening lever opp til vurderingskriteriene for å levere kvalitet til brukergruppene i klubben er et godkjent kvalitetsklubb stempel fra Norges Fotballforbund

DERSOM DU ER BRUKER, ELLER TILHØRER EN BRUKERGRUPPE AV KLUBBEN;

VENNLIGST MELD INN TIL KLUBBEN HVA SOM SKAL TIL AV TILRETTELAGTE RAMMEBETINGELSER FOR AT DEN SKAL KUNNE TILFREDSSTILLE DINE/DERES KRAV OG FORVENTNINGER.

DET KAN DU GJØRE VED Å TRYKKE HER. 

 

 

Eksempel brukergrupper av Gresvik Idrettsforening;

 • Medlemmer
 • Aktive utøvere
 • Foreldre
 • Trenere
 • Lagledere
 • Det enkelte lag / lagenhet
 • Tillitsvalgte
 • Finansielle aktører (sponsorer)
 • Leverandører
 • Publikum / følgere av Gresvik IF
 • Dugnad og frivillige
 • Eksterne media
 • Andre aktører i lokalsamfunnet, som skoler, lokalsamfunnslag m.m
 • m.m