Hva er KVALITETSKLUBB?

Kvalitetsklubb er et nasjonalt konsept for utvikling av norske fotballklubber, innført i januar 2014 og forankret i NFFs handlingsplan for 2012-­‐2015. Kvalitetsklubb har som mål at klubbene, som den sentrale tilretteleggeren for fotballaktivitet, skal få tydeligere strukturer og med det også bedre styring (NFF, 2011, s.17). Tanken er at dette skal skape en bedre klubbhverdag for de involverte medlemmene og frivillige.

Kvalitetsklubb er inspirert av liknende prosjekter i andre land og har særlig likheter med det britiske prosjektet The Football Association (FA) Charter Club.

Prosjektet legger opp til en form for sertifisering av fotballklubber basert på at de har oppfylt et sett av krav. Kvalitetsklubb er bygget opp med tre nivåer, der man på hvert nivå kvalifiserer seg gjennom stadig mer omfattende krav. På nivå en (bronse) dreier det seg om:

  • (i) Aktivitet, som så spesifiseres gjennom med en rekrutteringsplan, sportsplan og treneransvarlig;
  • (ii) Organisasjon som mer konkret dreier seg om organisasjonskart, økonomistyring, oppstartsansvarlig, klubbhåndbok, dommerkoordinator og FIKS-­‐ansvarlig;
  • (iii) Kompetanse som handler om leder- og trenerkompetanse;
  • (iv) Samfunns- og verdiarbeid: Verdier, hjemmekampen, retningslinjer for barn-­‐ungdom, årlig møte, politiattest, skader og forsikring og trygge rammer.

 

Oversikt
2015-03-21 Fredrikstadklubber
17_Kvalitetsklubb_Emblem_CMYK_Negativ_HvitRamme

Gresvik IF ble Kvalitetsklubb i 2015. Vi valgte å bygge dette inn i alle foreningens klubbhåndbøker.

 

NFF Kvalitetsklubb
Logo NFF Kvalitetsklubb